17
07 2017
997

Facilități pentru atragerea specialiștilor străini în Moldova

Proiectul de lege ce prevede simplificarea procedurii de şedere a străinilor în scop de muncă a fost votat în prima lectură în Parlament. Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului a cărui calificare va fi inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare, beneficiarul solicitant, care este întreprinderea sau organizaţia publică care angajează străini, va depune la ghişeul unic demersul respectiv, copia anunţului publicitar de angajare publicat în presă şi oferta locurilor de muncă, precum şi alte acte. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Consiliul Economic de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne, în vederea realizării angajamentelor asumate în programul de acitivitatea al Guvernului pentru perioda 2016-2018 cu privire la simplificarea procedurii de elibarare şi prelungire a permisului de şedere pentru cetăţenii străini pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi în vederea atragerii investiţiilor în Republica Moldova în sectoarele competitve ale economiei, a afirmat Vice-ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Anastasia Oceretnîi. Totodată, beneficiarul solicitant va mai prezenta la ghişeul unic proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decât salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune, iar în cazul lucrătorilor înalt calificaţi salariul lunar nu poate fi mai mic decât 5 salarii medii lunare pe economie. În cel mult 20 zile, autoritatea competentă va emite decizia de acordare a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, acordat pentru o perioadă de până la 1 an. În acelaşi timp, pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie, va depune la ghişeu copia permisului de şedere provizorie în scop de muncă, eliberat anterior, copia contractului de muncă și pachetul de acte ca și la prima solicitare: copia paşaportului străinului, dovada asigurării medicale, declaraţia privind asigrarea cu spaţiu în ţara noastră, precum şi un demers privind prelungirea dreptului de la muncă. Decizia de prelungire a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emite în cel mult 20 de zile calendaristice. În mod deosebit, se vor acorda facilităţi străinilor care sunt angajaţi în proiecte investiţionale. Astfel, la angajarea în cadrul unor asemenea proiecte nu se va solicita decizia privind acordarea dreptului la muncă. În cazul prelungirii dreptului de şedere provizorie, decizia în acest sens va fi comunicată în termen de 15 zile. Cât priveşte lucrătorii înalt calificaţi, beneficiarul solicitat va depune la ghişeul unic, pe lângă actele specificate în cazurile de mai sus, CV-ul străinului şi recomandările ce atestă obţinerea unei experineţe cu un nivel superior sau a calificării superioare necesare ocupării locului de muncă. Proiectul mai prevede reglementarea unor noi categorii de beneficiari, care au fost incluşi în urma studierii practicii internaţionale, cum ar fi – lucrători înal calificaţi, străini cu calificare în ocupaţii prioritare, străini angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională, beneficiari solicitanţi etc. La întrebările deputaţilor dacă acest proiect nu va descrimina angajaţii autohtoni sau nu va provoca creşterea ratei şomajului naţional, vice-ministru a specificat că prevederile se vor aplica pentru locurile de muncă incluse în Lista ocupaţiilor prioritare, pentru care nu sunt identificaţi specialiști din ţara noastră. Lista va fi actualizată periodic de Guvern. Facilităţile sunt îndreptate mai mult spre atragerea investitorilor, a mai menţionat Vice-ministrul. Dreptul de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere se va acorda sau prelungi pentru o perioadă de la 2 până la 8 ani. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.