22
03 2018
1074

Făina de grâu va fi obligatoriu fortificată

Făina de grâu importată, precum și cea produsă la întreprinderile de morărit autohtone, destinată utilizării la întreprinderile de panificație va trebui să corespundă standardului minim necesar de fier și acid folic, asta deoarece autoritățile sunt cointeresate să prevină carenţa de micronutrimenţi la populație. În acest sens, Guvernul a aprobat o hotărâre de proiect prin care se propune asigurarea utilizării pâinii şi a produselor de panificaţie şi făinii fortificate cu fier şi acid folic în toate instituţiile publice de învăţământ general și medico-sanitare. Totodată, hotărârea dată prevede completarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 cu obiectivul ce se referă la asigurarea fortificării cu fier şi acid folic a făinii. Acțiunile menite să realizeze acest obiectiv prevăd înaintarea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei în vederea promovării importului de microdozatoare şi premixuri pentru fortificarea făinii, aprobarea Ghidului de bună practică pentru producerea făinii de grâu, testarea anuală a conservabilităţii produsului respectiv pe perioada termenului de valabilitate, instruirea continuă a morarilor şi a persoanelor responsabile din cadrul întreprinderilor de morărit privind procesul de fortificare a făinii şi asigurarea calităţii ei, monitorizarea continuă a circuitului făinii de grâu pe piaţa internă, evaluarea aplicării procedurii la întreprinderile de morărit etc. Implementarea hotărârii presupune utilizarea mijloacelor financiare disponibile, atât din contul mijloacelor bugetului de stat şi mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cât şi mijloacelor organizaţiilor internaţionale, non – guvernamentale. Totodată, în nota proiectului se menționează că pierderile economice condiţionate numai de afectarea productivităţii muncii la adulţi în cazul anemiei fierodeficitare a fost estimată la 0,9% din PIB anual.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.