25
10 2018
852

Finanțarea domeniilor cercetării și inovării

Autoritățile vor elabora o metodologie de finanațare instituțională în domeniul cercetării și inovării. Acțiunea este prevăzută în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2019 – 2022, propus spre consultare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Programul are drept scop majorarea eficienței sistemului național de cercetare-inovare și asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor și aplicarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare. Programul este elaborat pentru determinarea direcțiilor prioritare de finanțare a domeniului cercetării și inovării, pentru asigurarea unui proces eficient de finanțare și se bazează pe următoarele cinci obiective: • îmbunătățirea guvernanței și sporirea eficienței sistemului cercetării și inovării • potențialul uman competitiv antrenat în cercetare și inovare din sectorul public și privat • infrastructură corespunzătoare standardelor internaționale și deschisă utilizatorilor din mediul de afaceri • cercetare și inovare pentru necesitățile socio-economice • politică coerentă de cooperare europeană și internațională. Planul de acțiuni pentru implementarea programului prevede peste 60 de măsuri ce urmează a fi realizate în limitele mijloacelor financiare alocate, precum și din surse externe. Astfel, printre acțiuni se enumeră: lansarea apelurilor de proiecte de cercetare pentru o perioadă de trei ani, evaluarea proiectelor de cercetare la toate fazele de implementare a acestora, identificarea domeniilor necesare pentru crearea unor noi centre de cercetare, introducerea opțională în programul studiilor doctorale a disciplinei ”Antreprenoriatul inovațional și drepturi de proprietate intelectuală”. În următorii ani se va pune accent pe sporirea numărului de clustere în domeniile cercetării, inovării și transferului tehnologic, cofinanțarea studiilor de doctorat industrial organizate în comun cu mediul de afaceri, elaborarea cadrului normativ pentru introducerea Voucher-elor inovaționale, stimularea activității parcurilor tehnico- științifice și a incubatoarelor de inovare. De asemenea, documentul prevede implementarea proiectelor pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, elaborarea conceptului de doctorat industrial împreună cu mediul de afaceri, precum și alte acțiuni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.