02
04 2020
593

Finanțarea eficienţei energetice în Republica Moldova

Ieri, 1 aprilie 2020, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanţare a Proiectului „Eficienţa energetică în Republica Moldova” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia. Proiectul este orientat spre crearea unui instrument financiar necesar pentru reabilitarea energetică a fondului imobiliar al Republicii Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute de autoritățile publice centrale și locale, care este caracterizat printr-o performanță energetică scăzută ca urmare a vechimii construcțiilor, cât și a lipsei acute a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor. În acest sens, în scopul realizării Proiectului, Republica Moldova urmează să contacteze un împrumut în valoare de 30 mil. euro din partea BEI, alt împrumut în valoare de 30 mil. euro – din partea BERD, precum și un grant în valoare de 15 mil. euro oferit din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene. Astfel, bugetul total al Proiectului constituie 75 mil. Euro. Implementarea proiectului este preconizată începând cu trimestrul III al anului 2020 și va dura până în trimestrul III al anului 2024. Potrivit notei informative, proiectul va fi implementat în două faze : • Faza I – cu accent pe instituțiile guvernamentale (spitale), cu un buget aproximativ 60 mil. euro, cu acoperire egală din partea BERD și BEI; • Faza II – cu accent pe autoritățile administrației publice locale, cu un buget de circa. 15 mil. euro.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.