09
11 2021
221

Finanțarea nerambursabilă a ONC. Proiectul noului regulament

Organizațiile necomerciale vor beneficia de sprijin financiar prin finanțare nerambursabilă a proiectelor de interes public din orice domeniu de dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate anual în acest scop în bugetul de stat şi în bugetele unităților administrativ-teritoriale.
 
Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale elaborat de Cancelaria de Stat este propus pentru consultări publice.

 

Reamintim, art. 5 din Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale prevede că statul acordă acestora sprijin financiar și material pentru dezvoltarea organizațională a ONC și implementarea proiectelor conform priorităților stabilite pentru fiecare domeniu de dezvoltare, iar mecanismul de oferire a sprijinului se stabilește de Guvern.

 

Potrivit proiectului, autoritățile publice centrale (autoritatea finanțatoare) vor elabora și aproba, potrivit domeniilor de competență, regulamentele de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiectele implementate de către organizațiile necomerciale. Prioritățile de finanțare se vor stabili de autoritatea finanțatoare în baza documentelor de politici și de planificare, se vor consulta cu organizațiile necomerciale și se vor publica pe pagina oficială a autorității la începutul anului bugetar.

 

Finanțarea nerambursabilă se atribuie exclusiv pe baza de concurs de proiecte, iar de evaluarea, selectarea, aprobarea și transmiterea rezultatelor către autoritatea finanțatoare va fi responsabilă Comisia de evaluare și selectare a proiectelor, creată de către autoritatea finanțatoare în termen de 2 luni de la plasarea anunțului de concurs.

 

Durata contractului de finanțare se stabilește de către autoritatea finanțatoare, astfel încât să fie asigurată derularea proiectului în anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea.

 

Finanțare nerambursabilă nu se atribuie dacă solicitantul se află în incapacitate de plată, are conturile bancare blocate, nu a îndeplinit obligațiile în alte contracte asumate și nu a utilizat resursele financiare alocate conform clauzelor contractului de finanțare nerambursabilă încheiat anterior. Totodată, finanțarea nu va fi acordată dacă solicitantul a prezentat informații false în documentele furnizate, a fost condamnat pentru abuz de încredere, nu a prevăzut în statutul organizației activitatea corespunzătoare domeniului la care participă la concurs, precum și dacă nu a întrunit punctajul minim stabilit de către autoritatea finanțatoare conform criteriilor de evaluare.

 

Valoarea totală a finanțării pentru proiect este transferată către beneficiar în 3 tranșe. Prima tranșă constituie un avans de 30% din suma contractului de finanțare nerambursabilă și va fi transferată în termen de 15 de zile lucrătoare de la data semnării contractului și prezentării Raportului de inițiere. A doua tranșă de 60% se acordă în baza solicitării organizației necomerciale, după acceptarea raportului narativ și financiar intermediar și a documentelor justificative privind utilizarea tranșei anterioare, dar nu mai târziu de 6 luni de la începerea proiectului. Autoritatea finanțatoare eliberează beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile, care va constitui 10% din bugetul total al proiectului, după prezentarea și validarea raportului final de implementare a proiectului și a raportului financiar, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului bugetar.

 

Validarea raportului final se efectuează în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate și a raportului financiar. Controlul conformității și eficienții utilizării mijloacelor financiare va fi asigurat de către instituțiile cu competențe în domeniu.

 

Proiectul poate fi consultat până la 19 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.