14
04 2021
366

Finanțarea serviciului social „Asistența personală”

Sursele de finanțare ale Fondului de susținere a populației ar putea fi extinse. În acest sens, în Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr.827/2000 fondului de susținere a populației, ce are ca scop asigurarea sustenabilității financiare a serviciului social „Asistența personală”, precum și garantarea prestării serviciilor conform necesităților persoanelor cu dizabilități severe.
 
Astfel, autorii inițiativei propun ca Fondul de susținere a populației să fie finanțat și din alocațiile aprobate anual în Legea bugetului de stat. Aceste alocații ar urma să fie utilizate exclusiv pentru finanțarea serviciului social „Asistența personală” din pachetul minim de servicii sociale.

 

În prezent, sursele de finanțare ale Fondului sunt  taxa aeroportuară,  taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă, transferurile obținute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1% din suma achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar și a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace bănești în numerar la casele de schimb valutar și la băncile licențiate, sponsorizările și alte încasări care nu contravin legislației,

 

Conform Legii ne.287/2000, mijloacele financiare ale Fondului se utilizează pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, cantinelor de ajutor social și pachetului minim de servicii sociale, care include, conform HG nr.159/2018, serviciul social de suport monetar adresat familiilor și persoanelor defavorizate, serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii și serviciul social „Asistența personală”, care este un serviciul social specializat, instituit prin decizia autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, beneficiari ai acestui serviciu fiind persoanele cu dizabilităţi severe.

 

Potrivit notei informative, pentru acordarea serviciului menționat la mai mulți beneficiari, suplimentar la cei 6000 asistenți personali ce activează în structurile teritoriale de asistență socială va fi nevoie de angajarea a încă 2500 de unități de personal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.