03
11 2017
2723

Fiscservinform și Vamservinform vor fuziona în Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale

Cancelaria de Stat propune spre consultare un proiect ce se referă la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Fintehinform” în Instituţia Publică „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale”, în subordinea Ministerului Finanțelor, care, ulterior, va absorbi Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” şi Întreprinderea de Stat „Vamservinform”. Potrivit proiectului, disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Fintehinform”, Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” şi a Întreprinderii de Stat „Vamservinform” se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, în cazul imposibilității transferului acestuia. Cheltuielile ce ţin de reducerea statelor de personal în legătură cu absorbția ÎS „Fiscservinform” şi a ÎS„Vamservinform” vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale celor trei entități reorganizate. Licențele şi alte acte permisive conexe desfăşurării activităţii de întreprinzător, deţinute de către „Vamservinform”, „Fiscservinform” şi „Fintehinform” se consideră ca fiind nevalabile la data radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice. Conform documentului, Instituţia Publică „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale” va fi o instituție publică a cărei activitate are scopul de a administra, menţine, dezvolta şi asigura funcţionarea sistemului informațional de gestionare a finanţelor publice, marcarea anumitor mărfuri, inclusiv asigurarea formării resurselor informaţionale de stat în domeniul circulației unor mărfuri. Domeniile de competenţă a noii instituții vor fi: • administrarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniul finanţelor publice, achizițiilor publice, fiscal şi vamal; • implementarea tehnologiilor informaţionale atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia; • implementarea politicilor în domeniul contabilității și auditului intern în sectorul bugetar și asigurării procesului de dezvoltare continuă a capacităților profesionale ale personalului care activează în domeniul finanțelor publice; • formarea, administrarea și menținerea resurselor informaţionale de stat în domeniul circulației alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice; • fabricarea şi comercializarea timbrelor de acciz şi a mărcilor comercială de stat; • evidenţa alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, fabricate, exportate şi importate, atît îmbuteliată cît şi în vrac; • implementarea şi evidenţa mărcii comerciale de stat personificate; • administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia; • comercializarea formularelor tipizate de factură fiscală și anexă la factura fiscală; • tipărirea şi comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special individualizate; • comercializarea timbrelor de acciz aplicabile pe articolele din tutun; • alte domenii atribuite prin intermediul actelor normative în competenţa I.P. „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale”. Organele de conducere ale I.P. „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale” vor fi Consiliul, format dintr-un număr maxim de 9 membri, și directorul. Sediul I.P. „Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale” va fi pe strada Constantin Tănase nr. 7. Proiectul a fost elaborat de Centrul de Implementare a Reformelor în contextul reformei administrației publice. Documentul poate fi consultat până la 21 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.