15
11 2019
958

Fluxul numerarului în Republica Moldova

În primele 9 luni ale anului curent, suma încasărilor în numerar în sistemul bancar a constituit 90191 mil. lei, în creștere cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, comunică Banca Națională a Moldovei. Potrivit datelor, majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări: • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 15,3%; • din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 12,2%; • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 8,5%; • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 7,1%; • din alte încasări – cu 5,2%. În același timp au scăzut încasările în numerar din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 14,7% și din impozite și taxe – cu 2,4%. Totodată, în numerar au fost eliberate mijloace bănești în sumă de 91914 mil. lei, depășind cu 8,5% eliberările efectuate în ianuarie-septembrie 2018. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări: • plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 24,0%; • plăți pentru alte scopuri – cu 8,4%; • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 7,8%; • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 4,2%. Concomitent, s-au redus cu 16,1% eliberările pentru achiziționarea produselor agricole. Notă: Autoritățile își doresc să sporească plățile electronice, dar încă există unele constrângeri în acest sens. În anul 2018, în medie, fiecare locuitor din RM efectua circa 10 plăți cu cardurile de plată, iar în țările UE acest indicator constituia 106 plăți. Totodată, în Moldova la 1000 de locuitori revin câte 7,1 POS terminale, pe când în UE, în anul 2018, la fiecare 1000 locuitori reveneau câte 24,3 terminale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.