14
01 2022
120

Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului: noi reguli de acordare a permisiunii

Decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen/ model industrial se va emite în cazul în care folosirea acestei denumiri:
  • nu va induce în eroare consumatorul în privința originii geografice;
  • solicitantul permisiunii produce/ are capacități de producere a produselor enumerate în cerere, va presta servicii sau are capacități de prestare a serviciilor enumerate;
  • calitatea ori natura produsului și serviciului nu prejudiciază imaginea sau interesele statului;
  • marca, desenul sau modelul industrial nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.
 

Nerespectarea acestor condiții va putea servi temei pentru emiterea deciziei de refuz în acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial.

 

În cadrul ședinței cabinetului de miniștri din 12 ianuarie a fost examinat proiectul elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), fiind aprobat Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial.

 

Deși cadrul juridic național la momentul de față stabilește posibilitatea acordării permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, insuficiența reglementărilor normative face dificilă și incertă aplicabilitatea acestui instrument juridic. În opinia autorilor Regulamentului, noile reguli vor debloca activitatea în acest context. De remarcat, că ultima ședință a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunilor date a fost organizată încă în luna mai din anul 2019.

 

În sensul Regulamentului, denumire oficială sau istorică a statului sunt considerate: Republica Moldova, Moldova, scrise cu orice tip de caractere, traducerile lor folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale sau figurative. Pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, se va achita o taxă. Amintim, potrivit art. 3 pct.14) din Legea taxei de stat, cuantumul acesteia pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ constituie 100 mii lei.

 

 

Pentru a obţine permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, solicitantul cererii de înregistrare a mărcii, desenului sau modelului industrial/titularul mărcii, desenului sau modelului industrial/cesionarul drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală urmează să adreseze o cerere la Comisia pentru examinarea a acestora, în componența căreia vor fi 10 membri – reprezentanți ai AGEPI, Ministerului Culturii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Academiei de Ştiinţe a Moldovei (lista nominală a acestora este anexată la Regulament). Totodată, documentul include și Regulamentul Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului. 

 

După eliberarea permisiunii, solicitantul va avea dreptul să utilizeze marca doar pentru produsele și/sau serviciile indicate în decizia de acordare a permisiunii sau, după caz, doar desenele sau modelele industriale care încorporează denumirea oficială sau istorică a statului pentru care s-a acordat permisiunea.

 

Documentul a fost publicat astăzi, 14 ianuarie 2022, în MO și a intrat în vigoare. Totodată, este abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1425/2003.

 

Recomandăm să examinați și Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.