06
01 2021
1272

Forma FD-049: arieratele instituțiilor bugetare

Plăţile prealabile contestate în instanţele de judecată, creanţele formate în baza documentelor ridicate de către organele competente în vederea examinării legalităţii relaţiilor juridice și cheltuielile anticipate nu se consideră creanţe cu termen expirat, prevede noua redacție a pct. 9 din Anexa la Ordinul nr.121/2016 al ministrului Finanţelor  cu privire la modul de determinare şi de raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) (Ordinul nr.121/2016), care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021, în „Monitorul oficial” fiind publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.172 din 28 decembrie 2020. Prevederile acestuia sunt aplicabile autorităților/instituțiilor bugetare care nu cad sub incidența prevederilor Legii nr.287/2017

 

Conform modificărilor operate în Ordinul nr.121/2016, nu se consideră datorii cu termen de achitare expirat (arierate) plăţile ce urmează a fi efectuate în baza facturilor înaintate spre plată până la termenul de achitare stabilit; salariul calculat, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală calculate pentru luna precedentă şi care urmează a fi achitate în luna curentă, precum şi salariile deponente: datoriile neachitate la proiectele finanţate din surse externe, în urma reţinerii debursărilor de către donatorii externi; datoriile formate în baza documentelor ridicate de către organele competente în vederea examinării legalităţii relaţiilor juridice în baza cărora urmează a fi efectuată plata.

 

Documentul conține și modificările operate la Forma FD-049 și anexele la aceasta, care pot fi consultate în MO nr. 372-382 din 31 decembrie 2020.

 

Modificările au fost aprobate întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI/2007 şi a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.