26
05 2020
940

Forma TRN 21, propusă pentru consultări publice

Proiectul formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale – Forma TRN21 este elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. Documentul cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia este propus de autoritatea fiscal pentru consultări publice. Punerea în aplicare a noului formular este preconizată din 1 ianuarie 2021, data din care urmează a fi abrogate Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 aprilie 2014 „Privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15”. Conform proiectului instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aceasta conține Darea de seamă propriu-zisă şi o Anexă, care se va completa doar de către subiecţii care dispun de subdiviziuni şi/sau obiecte ale impunerii amplasate în localităţi diferite. Anexa la TRN21 conține câte 8 rânduri pentru fiecare taxă în parte, ce urmează a fi completate cu informaţii pe fiecare subdiviziune a întreprinderii în cadrul cărora se identifică obiecte impozabile cu taxele pentru resursele naturale respective, iar numărul de rânduri poate fi majorat. Documentul prevede că Darea de seamă se va prezenta şi de către contribuabilii care beneficiază integral de scutiri la plata taxelor pentru resursele naturale şi suma spre plată este egală cu zero. Opiniile, propunerile și obiecțiile asupra proiectului pot fi înaintate până la data de 5 iunie 2020 la adresa cristina.chira@sfs.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.