24
10 2018
849

Formarea profesională: învățare pe tot parcursul vieții

Prestatorii de servicii educaționale și furnizori de educaţie se vor baza, la elaborarea programelor de formare profesională continua, pe metodologia de elaborare a programelor și curricumul-ului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții. Proiectul acesteia este propusă spre consultare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Programele învățării se vor elabora pe diverse domenii de activitate, fiind adaptate tipurilor și formelor de organizare în contextul învățării pe tot parcursul vieții: perfecţionare, specializare, calificare suplimentară, recalificare profesională, în concordanță cu Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020. Metodologia va asigura realizarea politicilor unice în învăţământul general, profesional-tehnic şi superior, precum şi formarea profesională continuă a adulţilor, în contextul învățării pe tot parcursul vieții. Potrivit Metodologiei, programele se realizează conform următoarei clasificări ale cursurilor şi programelor:de perfecționare/specializare – până la 90 ore • de perfecționare/specializare de scurtă durată – de la 90 ore până la 300 de ore • de perfecționare/specializare multidisciplinare - de la 300 ore până la 600 de ore • de calificare suplimentară pentru nivelul 3, 4, 5 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională - de la 540 ore până la 900 de ore • de calificare suplimentară pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională - de la 900 ore până la 1800 de ore • de recalificare profesională pentru nivelul 3,4,5 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională - de la 900 ore până la 1800 de ore (30 - 60 credite); • de recalificare profesională pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională de la 1800 ore până la 2700 de ore (60 - 90 credite). Programele de formare profesională din cadrul învățării pe tot parcursul vieții vor fi supuse evaluării în vederea autorizării de funcționare provizorie sau acreditării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.