15
03 2017
2216

Formularul Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţie, propus spre consultare

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică „Proiectul Ordinului Ministerului Finantelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei precum şi a modului de completare a acesteia". Proiectul a fost elaborat în scopul executrăii prevederilor capitolului 101 din Titlul II al Codului fiscal. Potrivit anexei nr. 2 al prezentului Ordin – Modul de completare a Declaraţiei privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, la rubrica Perioada fiscală se va include perioada fiscală pentru care se depune Declaraţia. Perioada fiscală se completează cu anul pentru care se depune Declaraţia. Potrivit documentului, la rubrica Denumirea contribuabilului se va indica denumirea contribuabilului – a persoanei care desfășoară activitate în sectorul justiţiei. Denumirea trebuie să corespundă datelor de înregistrare a activităţii indicate în registrele ţinute de autoritatea competentă. În poziţia Codul fiscal se va indica codul fiscal ce reprezintă codul de identitate prezentat în licenţă, ce va permite practicarea activităţii de notar sau de executor judecătoresc sau codul fiscal atribuit şi confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal de către organul fiscal. Totodată, la rubrica Denumirea subdiviziunii SFS se va scrie denumirea subdiviziunii organului serviciului fiscal de stat care corespunde cu denumirea subdiviziunii organului serviciului fiscal de stat în raza căruia se deserveşte persoana care practică activitate profesională în domeniul justiţiei. Prima perioadă fiscală pentru care contribuabilii urmează să raporteze prin formularul-tip prezentat în anexa nr.1 a Ordinului este perioada anului 2017. Menţionăm că impozitarea persoanelor care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției este o prevedere nouă inclusă în Politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2017, iar în Codul fiscal a fost introdus un nou capitol – 101, care reglementează modul de impozitare al acestor persoane. Proiectul privind Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţie şi modelul de completare îl găsiţi aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.