05
04 2022
226

Forța de muncă și șomajul în anul 2021

În anul 2021, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include atât populația ocupată, cât și șomerii, a constituit 871,6 mii persoane (comparativ cu 867,3 mii în 2020), iar populaţia ocupată a RM a constituit 843,4 mii persoane, fiind în creștere față de anul 2020 (834,2 mii), ponderea persoanelor ocupate din mediul rural fiind mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (55,0% mediul rural și, respectiv, 45,0% mediul urban), comunică Biroul Național de Statistică.

 

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că, în sectorul agricol au activat 181,2 mii persoane sau 21,5% din totalul persoanelor ocupate, numărul acestora crescând cu 3% față de nivelul anului 2020. Totodată, în activitățile non-agricole au fost încadrate 662,3 mii persoane sau 78,5% din total. Astfel, în industrie au fost angajate 14,4% din populația ocupată (în anul 2020 – 14,6%), inclusiv în industria prelucrătoare – 11,9%, iar în construcții 7,7% comparativ cu în 7,2% din anul 2020.

 

În aspect teritorial, 28,3% din populația ocupată activează în mun. Chișinău, 31,1% – în regiunea de Nord, aceasta fiind urmată de regiunea Centru (cu 26,0%) și, respectiv, regiunea Sud (cu 14,6%). Analiza repartizării ocupării după activitățile economice relevă faptul că, sectorul servicii predomină în toate regiunile, înregistrând valori cuprinse între 41% și 75%, sectorul industrie și construcții predomină în regiunea Centru (16,0% industrie și, respectiv, 10,3% construcții), în timp ce sectorul agricol predomină în regiunea Nord (40,4%).

În repartizarea după forme de proprietate, datele BNS indică faptul că 71,2% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 28,8% – în sectorul public (în 2020, 70,2% – sectorul privat și, respectiv, 29,8% – sectorul public).

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că marea majoritate o constituie salariații – 78,2%, urmați de lucrătorii pe cont propriu (16,9%) și lucrătorii familiali neremunerați (4,5%). Majoritatea absolută a salariaților (89,4%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Totodată, munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 6,6%, fiind practic la nivelul anului precedent. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (8,6%) decât în cazul femeilor (4,7%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (58,0%), construcții (13,3%), comerț (10,0%) și industrie (7,1%).

Din totalul salariaților, 6,9% au avut un loc de muncă informală și au primit salariul „în plic”, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (57,9%), construcții (13,2%), comerț (10,3%) și industrie (7,3%).

BNS mai informează că numărul șomerilor pe parcursul anului precedent a fost de 28,2 mii, fiind în descreștere față de nivelul anului 2020 (33,1 mii). Șomajul a afectat într-o proporție mai persoanele din mediul rural – 55,1%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.