07
06 2018
744

Fortificarea capacităților instituționale în domeniul protecției mediului

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ce reglementează statutul juridic, misiunea, domeniile de activitate, funcțiile, atribuțiile și drepturile generale ale Inspectoratului, locul lui în structura administrației publice, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia. Potrivit Regulamentului, Inspectoratul se organizează şi funcționează ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și, Mediului, împuternicit să efectueze supravegherea și controlul de stat în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale. Astfel, se atinge și obiectivul optimizărilor în instituțiile de stat prin fuzionarea Inspectoratului Ecologic de Stat și Serviciul Piscicol, precum și fortificarea capacităților instituționale în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale, a menționat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și, Mediului, Liviu Volconovici. Efectivul-limită al Ispectoratului a fost stabilit în număr de 291 unități și va fi condus de un șef care este asistat în activitate de doi șefi adjuncți. Finanțarea şi asigurarea tehnico-materială a Inspectoratului se efectuează din contul bugetului de stat şi al altor mijloace neinterzise de lege. Implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat, iar salarizarea personalului va fi efectuată în limita surselor financiare stabilite. În conformitate cu tendințele actuale din domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, în cadrul Inspectoratului au fost prevăzute subdiviziuni responsabile de evaluarea riscurilor și planificarea controalelor, monitorizarea procedurilor de control, monitoringul taxei pentru poluare și securitatea internă, a adăugat ministrul. În același timp, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu. Agenţia va activa în domeniile prevenirii poluării mediului, protecției aerului atmosferic și schimbărilor climatice, reglementării utilizării resurselor de apă, protecției și reglementării utilizării regnului animal și celui vegetal, a resurselor biologice acvatice, conservării biodiversităţii și va asigura managementul ariilor naturale protejate de stat, al deşeurilor și biosecuritatea. Efectivul-limită al Agenţiei de Mediu este în număr de 136 de unităţi. Acesteia îi vor fi transmise 10 unități de personal din contul statelor de personal ale Agenției „Apele Moldovei”, 2 din contul Agenției „Moldsilva”, 1 unitate de la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, 46 – din contul statelor de personal ale Inspectoratului Ecologic de Stat și 77 din cadrul „Serviciul Hidrometeorologic de Stat”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.