Știri

Fortificarea controlului produselor alimentare de origine animală

Investigațiile de laborator aferente implementării tuturor programelor strategice de stat de monitorizare și supraveghere pe domeniile de competență atribuite Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), vor putea fi efectuate de către laboratoarele (instituțiile publice) la care ANSA exercită calitatea de fondator. Investigațiile de laborator metodele cărora nu sunt acreditate în cadrul laboratoarelor date, vor putea fi efectuate în alte laboratoare acreditate din țară sau de peste hotare.
 
Proiectul modificărilor și completărilor la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANSA (HG nr. 600/2018), care a fost inclus pe ordinea de zi a secretarilor de stat din 20 mai anul curent. În același timp, se propune oferirea Agenției dreptului de a aloca mijloacele financiare aprobate prin Legea bugetului de stat întru asigurarea îndeplinirii programelor de monitorizare în domeniul de competență laboratoarelor la care are calitatea de fondator.
 
Autorii proiectului susțin că modificările operate vor asigura fortificarea controlului oficial specific al produselor alimentare de origine animală în scopul ocrotirii sănătății omului, protecției intereselor consumatorilor în ceea ce privește calitatea și siguranța produsele alimentare.
 
Se propune și crearea în cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor a circumscripțiilor teritoriale sanitare veterinare, responsabile pentru punerea în aplicare a Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și de protecție a mediului, precum și pentru a asigura identificarea și înregistrarea gratuită a animalelor din exploatații nonprofesionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor.
 
Astfel, în cadrul subdiviziunilor circumscripțiilor teritoriale sanitare veterinare urmează a fi angajați 202 de medici veterinari și felceri veterinari necesari pentru asigurarea implementării eficiente a acțiunilor menționate supra. Conform autorilor proiectului, majorarea efectivului-limită de personal are acoperire financiară în sumă de circa 14 mil. lei planificate pentru achitarea medicilor veterinari de liberă practică, mijloace financiare prevăzute în bugetul de stat, cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) pentru anii 2021-2023, subprogram siguranța alimentelor.
 
Totodată, este propusă și completarea  Listei posturilor de inspecție la frontieră cu poziția „Postul de inspecție la frontieră Sculeni-Sculeni", care urmează a fi dat în exploatare în curând și va fi responsabil de verificarea mărfurilor transportate pe cale feroviară.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

519 vizualizări

Data publicării:

21 Mai /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ANSA | control | produse alimentare | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon