07
10 2021
174

Fortificarea rolului Autorității Naţionale de Integritate

În Moldova vor fi create Registrul electronic al persoanelor care au fost suspendate din funcție sau le-au fost încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu în legătură cu încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sau al regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor și Registrul electronic al bunurilor confiscate pentru nerespectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, ambele ținute de Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).
 
Crearea acestora este prevăzută în proiectul legii cu privire la completarea și modificarea unor acte legislative, votată de Parlament cu 57 de voturi în lectura a doua astăzi, 7 octombrie 2021. Documentul a fost elaborat în vederea perfecționării cadrului legislativ privind funcționarea ANI, prevenirea situațiilor de conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări ale subiecților declarării precum și declararea corectă/corespunzătoare a averii și intereselor personale a subiecților vizați cu astfel de obligații. Totodată, autorii propun fortificarea rolului inspectorului de integritate în procesul de efectuare a controlului prin acordarea unor pârghii suplimentare, precum și asigurarea unei cooperări eficiente cu organele de ocrotire a normelor de drept.
 
Din proiectul modificărilor în lectura a doua a fost exclusă prevederea conform căreia Autoritatea Națională de Integritate ar putea să solicite conducerii organizației publice sau autorităților responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării suspendare din funcție a persoanelor în privința căreia a fost constatată, în totalitate sau în parte, o avere nejustificată sau, în cazul situației în care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, pe perioada examinării în instanță a actului de constatare.
 
Altă modificare prevede revizuirea modului în care are loc controlul averii și intereselor personale, astfel încât în procesul efectuării controlului să fie verificate nu doar veniturile dobândite pe parcursul exercitării mandatului sau funcției sale raportat la situația averilor deținute, dar să fie examinate și luate în considerare și cheltuielile realizate. Modificările propuse au drept scop evidențierea și constatarea „stilului de viață” a subiecților declarării.
 
Proiectul mai propune acordarea dreptului inspectorului de a solicita efectuarea unor expertize sau evaluări pentru determinarea valorii de piață a bunurilor supuse verificării în cadrul procesului de control, acoperite din contul bugetului ANI. Aceasta va fi efectuată în cazul în care subiectul declarării va indica o altă valoare decât cea de piață.
 
Alte completări prevăd că controlul să se extindă asupra soțului/soției, părinților/socrilor și copiilor persoanei supuse verificării, inclusive asupra concubinilor și persoanelor întreținute. La fel, dacă există aparența sau suspiciuni rezonabile că bunurile persoanei au fost înscrise pe numele altor persoane, verificarea se va extinde şi asupra acestor bunuri și persoane, iar dacă subiectul declarării a indicat venituri şi bunuri obţinute din donaţii, verificarea se va extinde și asupra donatorului.
 
Conform proiectului, în situația în care inspectorul va constata că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor funcţiilor publice sau de demnitate publică şi veniturile obţinute și cheltuielile suportate în aceeaşi perioadă este o diferenţă substanţială, ANI va aplica orice măsuri de asigurare necesare și se va adresa în instanța de judecată în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate sau încasării în folosul statului a valorii acesteia. În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale, ANI va putea solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare. 
 
Modificările la Legea nr. 133/2016 propun o nouă redacție a noțiunii „diferenţă substanţială”: depășirea a sumei de 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării avute la începutul perioadei când acesta a devenit subiect al declarării cumulat cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv venitul membrilor familiei sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, comparativ cu averea avută la sfârșitul perioadei de verificare, inclusiv cheltuielile suportate în această perioadă, pe de altă parte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.