Știri

Funcţionarii publici vor primi spor lunar pentru intensitatea muncii

Conducătorii instituţiilor vor stabili funcţionarilor publici spor lunar pentru intensitatea muncii. Proiectul a fost susţinut de Guvern. Potrivit documentului, volumul alocaţiilor utilizate anual pentru plata sporului lunar pentru intensitatea muncii este de 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice. Sporul lunar pentru intensitatea muncii va fi stabilit de către conducătorul autorităţii sau subdiviziunii diferenţiat pentru fiecare funcţionar public, în limitele sumei calculate. Cuantumul sporului lunar pentru intensitatea muncii acordat nu poate depăşi 30% din salariul de funcţie al acestuia. Proiectul prevede că pentru funcţionarii publici care nu au activat integral în perioada de calcul, sporul lunar pentru intensitatea muncii se va acorda în funcţie de perioada efectiv lucrată şi de aportul acestuia la obţinerea rezultatelor. Conducătorilor autorităţilor publice subordonate autorităţilor publice centrale, precum şi conducătorilor subdiviziunilor structurale, sporul se stabileşte de către conducătorul autorităţii publice. Conducătorul va aprecia sportul funcţionarului public la obţinerea rezultatelor în baza unor criterii precum profesionalizm şi experienţă, complexitatea şi diversitatea activităţilor, asumarea responsabilităţii, iniţiativă şi creativitate, volumul, calitatea şi eficienţa sarcinilor executate. Sporul lunar pentru intensitatea muncii nu se va acorda funcţionarilor care, pe parcursul perioadei de gestiune, au desfăşurat o activitate de serviciu necorespunzătoare sau au fost sancţionaţi disciplinar. Proiectul propus prevede ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii nr. 295 din 22 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.48 din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, definirea criteriilor de apreciere a aportului fiecărui funcţionar public şi a ponderii acestora, aprobarea metodologiei de stabilire a sporului lunar pentru intensitatea muncii, notificarea acordării altor plăţi de stimulare acordate din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pentru anul respectiv, a specificat secretarul general al Guvernului, Lilia Palii. Proiectul în întregime poate fi vizualizat aici
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

8585 vizualizări

Data publicării:

03 Martie /2017 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon