02
07 2018
1804

Funcționarii publici cu statut special vor înregistra la fisc contractele de închiriere a locuinței

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi o compensație bănească pentru închirierea spaţiului locativ în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere a locuinței, dar care nu va depăși salariul de funcţie al acestora. Regulamentul cu privire la modul de achitare a compensației a fost aprobat de Guvern în ședința din 29 iunie curent. Documentul are drept scop stabilirea modalităţii de compensare a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ de către funcţionarii publici vizaţi pe perioada de îndeplinire a serviciului. Potrivit secretarului general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, proiectul este elaborat în vederea implementării art. 46 din Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prevede că, în cazul în care funcționarului nu i se poate oferi o locuință de serviciu corespunzătoare, acesta va primi o indemnizație pentru închirierea locuinței, în mărimea și modul stabilit de Guvern. Proiectul este similar și complementar inițiativelor anterioare lansate de Guvern în vederea asigurării funcționarilor din sectorul public cu spațiul locativ – Prima Casă, a spus secretarul de stat. Proiectul prevede că pentru examinarea actelor aferente obţinerii compensaţiei pentru închirierea spaţiului locativ, în fiecare entitate publică vor fi instituite comisii de profil formate din 5 membri. Pentru obţinerea compensaţiei, solicitantul va depune la secretariatul comisiei de profil: • cererea pe numele conducătorului instituţiei, vizată de conducătorul nemijlocit • copia autentificată a contractului de închiriere a spațiului locativ în formă scrisă, înregistrat în modul stabilit la organul fiscal teritorial • certificatul eliberat de organul cadastral teritorial, prin care se confirmă că angajatul cu statut special, împreună cu familia, nu dispune de spațiu locativ în localitatea dată, înnoit anual la începutul lunii ianuarie. Funcţionarul public cu statut special este în drept să solicite compensaţia în termen de cel mult 2 luni de la data semnării contractului de locaţiune, până la data de 10 a fiecărei luni. Compensaţia se va calcula de la data încheierii contractului, iar achitarea se va efectua lunar, concomitent cu plata salariului. Angajații care au un loc de trai permanent în raza de cel mult 30 km de la locul de muncă nu vor beneficia compensație pentru chirie. Totodată, plata va fi sistată la încetarea raporturilor de muncă, în legătură cu transferul în altă instituţie, la expirarea contractului de locaţiune sau abrogarea deciziei de acordare a compensaţiei. Potrivit notei informative a proiectului, pentru funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în raza municipiilor Chişinău şi Bălţi, ponderea celor care nu sunt asiguraţi cu spaţiu locativ şi urmează să beneficieze de compensaţia pentru chiria acestuia se estimează la 30% din totalul de angajaţi în număr de 6654 persoane cu statut special. Pentru aceștia va fi nevoie de circa 15 mil. lei pentru anul 2018. În cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în celelalte localităţi, ponderea celor care nu sunt asiguraţi cu spaţiu locativ şi urmează să beneficieze de compensaţia pentru chiria spaţiului locativ de estimează la 10% din numărul total de 8546 funcţii cu statut special, pentru care va fi nevoie de 6,5 mil. lei pentru anul curent. Astfel, până la finele anului 2018 vor fi necesare resurse în sumă de circa 21,4 mil. lei, dintre care 5 mil. lei au fost deja planificate în bugetul de stat pentru anul curent, iar pentru anul 2019 vor fi necesare resurse în sumă de 51, 31 mil. lei, care urmează a fi alocaţi la aprobarea bugetului de stat pentru anul viitor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.