04
05 2018
1201

Funcționarii publici, nerezidenții și persoanele juridice vor putea fonda organizații necomerciale

Restricțiile teritoriale curente de activitate a asociațiilor obștești și cele ce se referă la anumite categorii de persoane, care în prezent nu pot fi fondatori, membri sau conducători în organizații necomerciale – funcționarii publici, persoanele ocrotite, nerezidenții și persoanele juridice, vor fi eliminate. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale, care vine să substituie actuala lege a asociațiilor obștești. Pe lângă asigurarea dreptului tuturor persoanelor fizice și juridice, indiferent de cetățenie sau formă de organizare, să constituie benevol organizații necomerciale, proiectul mai prevede uniformizarea cadrului ce reglementează activitatea sectorului necomercial, simplificarea procedurii de înregistrare a acestor organizații, reglementarea competenței organelor de autoadministrare a organizațiilor și asigurarea unor garanții suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere. Documentul prevede trei forme de funcționare a organizațiilor necomerciale: 1. Cea fondată de o singură persoană fizică sau juridică, care este mai ușor de administrat (instituția privată). 2. Cea fondată de două sau mai multe persoane, în care acestea dețin calitatea de membru (asociațiile obștești). 3. Entitatea creată de una sau mai multe persoane fizice și juridice, care nu doresc să aibă calitatea de membru și deleagă sarcina de conducere a entității unui consiliu (fundația). În prezent aceste forme de asociere există, doar că regimul juridic al asociației obștești și al fundației sunt reglementate prin legi separate, iar în cazul instituției private cadrul normativ lipsește. Proiectul mai prevede că înregistrarea organizațiilor necomerciale, a modificărilor și a completărilor statutului acesteia va fi gratuită, similar cultelor religioase și va fi realizată de către Agenția Servicii Publice. De asemenea, va fi micșorat termenul de înregistrare al organizațiilor necomerciale de la 30 la 15 zile și va fi majorat cel în care actele de constituire pot fi prezentate la organul înregistrării de stat – de la 30 zile la 3 luni. Proiectul de lege stabilește expres posibilitatea organizației de a desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege, inclusiv activitate economică. Organizațiile necomerciale vor avea dreptul de a practica și antreprenoriatul social. Pe de altă parte, va fi interzisă distribuirea profitului organizației între membri fondatori și alte persoane, fiind exclusă posibilitatea ca sub paravanul unei organizații necomerciale să fie dezvoltată activitatea economică în scopul obținerii profitului. Proiectul stipulează dreptul organizațiilor necomerciale de a-și exprima opinia față de programele partidelor politice, însă nu vor putea susține material sau presta servicii gratuite acestora. În acest sens, proiectul interzice ca în perioada electorală organizația necomercială să facă agitație. Documentul prevede aplicarea unor sancțiuni în cazul încălcării acestei prevederi, cum ar fi pierderea dreptului de a beneficia de desemnarea procentuală. Organizațiile necomerciale vor publica raportul de activitate anual, în prezent ele fiind obligate doar să prezinte acest raport Ministerului Justiției. În cazul în care organizația nu are capacitate de a publica raportul pentru că nu dispune de o pagină web, va fi obligată să prezinte o copie a raportului oricărui solicitant. Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare. În același timp, nu vor mai fi nici încasări din taxa înregistrării organizațiilor, care va fi gratuită. Potrivit datelor, acestea constituie circa 70 mii lei anual. Deputații au avut un șir de obiecții, cele mai multe vizând dreptul organizației necomerciale de a susține partidele politice, menționând că ar fi mai bine ca pentru lectura a doua să fie exclusă prevederea dată. De asemenea, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a atras atenția că acest proiect nu dispune de susținerea Consiliului Național de Participare, care consideră că proiectul nu vine cu noutăți esențiale față de actuala lege și că are multe contradicții cu Codul fiscal și cu alte legi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.