09
07 2020
2631

Funcționarii publici: noi drepturi și obligații

Funcționarii fiscali vor intra în sfera de aplicare a Legii nr.158  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În ședința Guvernului din 8 iulie a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.
 
Documentul prevede că din competența Executivului în cea a Cancelariei de Stat vor fi transmise elaborarea, promovarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii statului și a procedurilor de personal în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici ce ține de competența Cancelariei de Stat. Aceasta urmează să coordoneze realizarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici în cadrul autorităților publice prevăzute în anexa nr.1 din Legea nr.158, în modul stabilit de Guvern.
 
Tot Cancelaria de Stat va ține evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, dar și va examina adresările acestora asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei referitoare la funcţia şi la statutul funcţionarului public.
 
Proiectul prevede completarea Legii cu noțiunea de muncă la domiciliu și muncă la distanță. Astfel, conducătorul autorității publice poate stabili, cu acordul scris al funcționarului public, realizarea muncii la domiciliu sau muncii la distanță. Particularitățile prestării acesteia pot fi prevăzute în fișa postului, regulamentul intern sau alt act administrativ al conducătorului autorității publice. Documentul include și noi reglementări ce țin de relațiile de muncă, precum ocuparea funcției publice de funcționarul ce a atins vârsta de pensionare, de plata indemnizației de șomaj în cazul în care instituția în cadrul căreia a activat persoana a fost lichidată, extinderea termenului de oferire a concediului neplătit de la 60 la 120 de zile, dar și de eliberarea angajatului din funcţia publică.
 
Totodată, un șir de prevederi actuale ale Legii nr.158 pot fi abrogate. Aici autorii proiectului se referă la posibilitatea suspendării raporturilor de serviciu prin acordul părților, reglementarea raporturilor de serviciu în baza legislației muncii sau activitatea mai mult de cinci ani de la data atingerii vârstei de pensionare.
 
Proiectul poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.