Știri

Furnizorii de servicii poştale vor prezenta rapoarte statistice

Recent a fost liberalizată piața comunicațiilor poștale, fiind abrogat art. 28 din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 care prevedea tarife preferențiale pentru Î.S. „Poșta Moldovei”, iar ceilalți operatori poștali erau obligați să stabilească un tarif de cel puțin 3 ori mai mare decât cel preferențial.
 
Astfel, de la 1 septembrie 2021 toți prestatorii de servicii poștale au drepturi și obligații egale, iar tarifele pentru serviciile poștale sunt aplicate uniforme pe întreg teritoriul țării.
 

În acest context, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a elaborat și propune spre consultare proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la raportarea datelor statistice de către furnizorii de servicii poştale.

 

Prin acest proiect se propune aprobarea următoarelor două formulare statistice cu privire la activitatea furnizorilor de comunicații poștale:

  • Formularul tipizat al Raportului statistic trimestrial SP-1 Reţele şi servicii poștale” ce conține o serie de indicatori generali cu privire la activitatea și rețeaua furnizorilor de comunicații poștale, datele fiind necesare ANRCETI pentru o analiză generală a situației de pe piața comunicațiilor poștale și pentru prezentarea informației necesare Biroului Național de Statistică. Raportul statistic SP-1 va fi prezentat la ANRCETI trimestrial, până la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de raportare;

 

  • Formularul tipizat al Raportului statistic anual SP-2 „Servicii poștale” – un raport amplu cu indicatori detaliați privind traficul de servicii poștale prestate de furnizori și veniturile obținute din prestarea serviciilor date. Indicatorii din acest formular sunt necesari pentru monitorizarea sectorului de comunicații poștale, a evoluției serviciilor și elaborarea de rapoarte statistice anuale care să ofere publicului o imagine cât mai clară, exactă și amplă despre sector și evoluția acestuia. Raportul statistic SP-2 se va prezenta anual, până la 15 februarie a anului următor perioadei de raportare.

 

Proiectul poate fi consultat până la 10 octombrie curent.

 

Potrivit datelor din Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, în țara noastră sunt înregistrați 57 de furnizori.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)

875 vizualizări

Data publicării:

22 Septembrie /2021 07:57

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

servicii postale | ancerti | liberalizare | rapoarte statistice | Proiect

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon