05
06 2019
801

Furnizorul și consumatorul pot negocia prețul la gazele naturale

În Monitorul Oficial din 31 mai curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 113/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale. Documentul are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre consumatorul final, furnizor și operatorul de sistem cu privire la furnizarea gazelor naturale, contractarea și facturarea acestora, calitatea serviciului de furnizare, precum și examinarea reclamațiilor și soluționarea neînțelegerilor. Pentru furnizarea gazelor naturale, consumatorul final și furnizorul vor încheia un contract. Prețul gazelor naturale se negociază de cele două părți, cu excepția situațiilor în care contractul de furnizare a gazelor se încheie cu furnizorul de serviciu public, iar prețul se aprobă de ANRE. Prețul la gazele naturale se exprimă în lei pentru 1000 m3 sau în unitate de energie, calculat la preț standard. Furnizorii sunt obligați să afișeze în fiecare oficiu comercial o copie a hotărârii Agenției cu privire a prețurile reglementate. La încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul va prezenta furnizorului cererea, copia actului de proprietate sau a documentului ce atestă dreptul real de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum, copia buletinului de identitate și a procesului-verbal de recepție în exploatare a instalației de gaze naturale. Regulamentul mai prevede că, furnizorul este obligat să preîntâmpine consumatorul final cu cel puțin de 15 zile calendaristice despre expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale și despre posibila reziliere a acestuia. Totodată, în cazul deconectării instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului final de la rețeaua de gaze din inițiativa furnizorului sau a operatorului, furnizorul va suspenda contractul de furnizare a gazelor naturale pentru acest loc de consum pe un termen de 30 de zile calendaristice din ziua deconectării. De asemenea, Regulamentul prevede că furnizorul este în drept să solicite deconectarea în cazul neachitării plății la expirarea termenului de 10 zile calendaristice de la data-limită, la expirarea contractului de furnizare, în cazul în care consumatorul nu solicită prelungirea lui și în alte cazuri. Reclamațiile privind parametrii de calitate a gazelor naturale se depun la furnizor. Consumatorii finali sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale și morale cauzate de furnizor sau de operatorul de sistem, în conformitate cu Codul Civil și cu Legea privind protecția consumatorului. Totodată, în cazul nerespectării de către furnizor a termenelor de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale, consumatorul are dreptul să solicite de la furnizor compensații în valoare de 50 de lei pentru consumatorul casnic și 75 lei pentru consumatorul noncasnic. Suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, consumatorii casnici pot pretinde la o taxă în sumă de 10 lei per zi, iar cei noncasnici – de 25 lei per zi, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.