26
06 2020
769

Garanții de securitate socială pentru moldovenii care activează în Grecia

Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre  cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia.
 
Aranjamentul este un instrument secundar ce are rolul de implementare a dispozițiilor Acordului, care a fost negociat anterior de către părți. Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.
 
 În baza Acordului persoanele îndreptățite vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, pensii de urmaș. 
 
Proiectul Aranjamentului a fost elaborat și înaintat de partea elenă.  Din delegația oficială pentru negocierea Aranjamentului fac parte reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.
 
Potrivit documentului, după adoptarea deciziei la nivel național de inițiere a negocierilor, proiectul urmează a fi discutat conform procedurii stabilite de legislație.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.