20
11 2017
1457

Gata cu produsele alimentare neconforme?

În cadrul ședinței plenare din săptămâna trecută a fost votat în prima lectură un proiect de lege elaborat de Guvern, ce stabilește cerințele de igienă a produselor alimentare pentru toți operatorii din businesul alimentar, la toate etapele de producere, procesare, păstrare, transportare, comercializare și export. Potrivit vice-ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Luca, obiectivul principal al noilor cerințe generale de igienă este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorului din punct de vedere al siguranței alimentare. Astfel, agenții economici din sectorul alimentar vor fi obligați să țină cont de următoarele regelementări: • Asigurarea siguranței produselor alimentare pe tot lanțul alimentar • Implementarea procedurilor bazate pe principiile Analizei pericolelor și punctelor critice de control (HACCP) • Elaborarea și respectarea ghidurilor de bune practici la toate etapele lanțului alimentar • Verificarea corespunderii produselor importate la cerințele de igienă a produselor alimentare naționale echivalente celor europene. Potrivit proiectului, operatorii din business-ul alimentar vor asigura conformarea produselor alimentare la criteriile microbiologice și la cerințele privind controlul temperaturii, vor efectua procedurile necesare pentru realizarea normelor de igienă a produselor alimentare, vor menține lanțul criogenic și vor ține cont de prelevarea probelor și efectuarea încerărilor de laborator. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este autoritatea ce urmează să elaboreze măsurile specifice de igienă și metodele de prelevare a probelor. Operatorii vor mai fi obligați să ducă o evidență strictă a tuturor documentelor ce țin de orice utilizare a produselor pentru protecția plantelor, produsele medicinale de uz veterinar, apariția bolilor sau agenților biologici ce afectează inofensivitatea produselor alimentare, rezultatele analizelor efectuate, precum și orice raport aferent verificărilor efectuate asupra animalelor sau produselor de origine animală. Documentul stabilește și cerințele generale de igienă pentru încăperile în care se produc, tratează sau procesează produsele alimentare. Astfel, suprafețele pavimentului trebuie să fie menținute în stare bună și să fie ușor de curățat și dezinfectat. Aceasta necesită utilizarea unui material impermeabil, nonabsorbant și netoxic. Aceste cerințe se referă și la suprafețele pereților, iar în cazul plafoanelor sau suprafeței interioare a acoperișului, trebuie să fie construite sau adaptate în așa fel încât să prevină acumularea de murdărie și să se reducă condensul și creșterea de mucegaiuri. Ferestrele trebuie să fie echipate cu plase împotriva insectelor. Toate încăperile necesită se vor asigura cu dispozitive pentru curățarea, dezinfecția și depozitarea ustensilelor sau echipamentelor de lucru. Totodată, unitățile și automatele pentru vânzare produselor trebuie să conțină instalații pentru menținerea igienei personalului și instrucțiuni pentru curățarea și dezinfectarea utilajului, surse de apă fierbinte și potabilă rece, mijloace pentru depozitarea igienică. Este destul de importantă respectarea regulilor de igienă în cazul transportării produselor alimentare. În document sunt prevăzute și cerințele de igienă pentru transport, conform cărora recipientele din vehicule sau containere nu se vor utiliza pentru transportul altor materii decât produsele alimentare. Produsele alimentare de formă lichidă, granule sau de pudră, în vrac, vor fi transportate în recipiente sau cisterne destinate exlusiv produselor alimentare, fiind marcate în mod obligatoriu și vizibil cu inscripția Numai pentru produse alimentare. Operatorii din business-ul alimentar vor mai fi obligați să dețină containere pentru depozitarea deșeurilor alimenetare, surse de apă potabilă, precum și condiții pentru igiena personalului. Aceștia vor mai fi obligați să asigure instruirea în probleme de igienă a produselor alimentare a persoanelor care pregătesc sau au contact cu aceste produse. Autorii au inclus în proiect și cerințele referitoare la ambalarea și împachetarea produselor alimentare, importul produselor, precum și tratamentul termic al produselor alimentare. Se prevede ca legea să intre în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.