Știri

Gestionarea deșeurilor: proiectul metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciul public

Tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor se calculează de către operatori pentru fiecare localitate în parte (grup de localități în cazul cooperării inter-municipale) și se aprobă de către autoritățile administrației publice locale prin decizia consiliului local. 
 
Ministerul Mediului propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea metodologiei privind calcularea tarifelor pentru unele servicii publice de gospodărie comunală din domeniul gestionării deșeurilor.
 

Potrivit documentului, respectivele tarife se stabilesc pentru o perioadă de 5 ani pentru toți operatorii care au încheiate contracte de delegare a serviciului de gestionare a deșeurilor cu autoritățile administrației publice locale.

 

Astfel, metodologia stabilește următoarele costuri reglementate pentru activitățile de gestionare a deșeurilor:

  • cheltuieli materiale necesare pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor;
  • cheltuieli aferente retribuirii muncii;
  • cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale;
  • cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți;
  • cheltuieli administrative;
  • alte cheltuieli ale activității operaționale;
  • marja de profit a operatorului.

 

Conform proiectului, cheltuielile legate de contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se includ în cheltuieli privind retribuirea muncii și se determină în baza legislației în vigoare.

 

Totodată, cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale pentru perioada de valabilitate a tarifului se determină luând în considerare  costul istoric al mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale; durata de utilizare stabilită în conformitate cu reglementările legale în vigoare și amortizarea calculată pe fiecare obiect de inventar prin aplicarea metodei liniare, care prevede repartizarea uniformă a bazei de calcul pe parcursul duratei de utilizare.

 

De asemenea, în vederea organizării, menținerii, extinderii sau sporirii calității, după caz, a serviciului public de gestionare a deșeurilor în localitate, APL poate întocmi o analiză economico-financiară, cu prezentarea unor date ce vizează cantitatea deșeurilor generate în localitate și cantitatea deșeurilor programată în următorii 5 ani, pe categorii de consumatori;  numărul, categoriile și clasificarea consumatorilor serviciului public de gestionare a deșeurilor în localitate;  infrastructura existentă de gestionare a deșeurilor; cerințele privind protecția mediului prevăzute de legislația în vigoare etc.

 

Tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale prestate consumatorilor casnici și consumatorilor non-casnici producători de deșeuri în cantități mici se vor calcula ca tarife medii pe consumator, iar tarifele pentru serviciile de gestionare a deșeurilor prestate consumatorilor non-casnici producători de deșeuri în cantități mari vor fi calculate ca tarife medii per kg, în baza unei formule.

 

Documentul poate fi consultat până la 10 februarie curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Mediului

985 vizualizări

Data publicării:

28 Ianuarie /2022 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Proiect | gestionarea deșeurilor | Tarife

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon