26
11 2019
1914

Gestionarea informației cu privire la amenzile contravenționale

Fluxurile de procesare în cadrul procesului de evidență a amenzilor contravenționale vor fi automatizate, iar cooperarea dintre autoritățile care au aplicat amenzi va fi optimizată prin implementarea unei soluţii moderne de e-guvernare ce va oferi un serviciu public calitativ şi va spori transparența procesului de evidență a amenzilor contravenționale. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul amenzilor contravenționale” (SIA „RAC”). În momentul de faţă, autoritățile care au întocmit procese-verbale cu privire la contravenție țin în mod individual evidența sumelor amenzilor care au fost aplicate, neavând, însă, toată informația cu privire sumele amenzilor achitate. Astfel, autoritatea care a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție și a aplicat o amendă, deține informația cu privire la suma amenzii aplicate, dar nu deține informația cu privire la amenda achitată. Respectiv, Ministerul Finanțelor nu dispune de informația despre restanțele neachitate la zi de către contravenienți. Prin acest proiect se urmărește crearea unui sistem informațional care va asigura vizualizarea atât a informației cu privire la sumele amenzilor contravenționale aplicate, cât și a celor achitate. SIA „RAC” este o platformă unică de generare și înregistrare (exclusiv în format electronic), stocare și verificare a informației cu privire la amenzile contravenționale. Sistemul este o parte componentă a resursei informaționale integrate a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. Implementarea SIA va asigura evidența analitică conformă privind calcularea și achitarea amenzilor aplicate în cadrul procesului contravențional, precum și urmăririi plenitudinii încasărilor efectuate și raportării acestora. Potrivit conceptului tehnic, funcţiile specifice ale sistemului vor fi grupate în următoarele contururi funcţionale: • evidența amenzilor contravenționale aplicate; • evidența amenzilor contravenționale achitate/neachitate; • evidența contravenienților; • evidența și gestionarea acțiunilor de executare; • evidența cheltuielilor de executare și a plăților aferente; • evidența și gestionarea fluxurilor de lucru corespunzătoare procesului; • schimb de date și informații (interoperabilitate) cu ale sisteme informaționale ale statului; • acces on-line la dosar; • gestionarea și raportarea datelor statistice; • generarea documentelor; • administrarea sistemului. Astfel, sistemul poate genera mai multe rapoarte analitice și sintetice, printre care: • clasificarea și calcularea numărului cauzelor contravenționale, conform categoriilor; • indicatorul numeric al amenzilor contravenționale neachitate, inclusiv conform categoriilor (în perioada solicitată); • indicatorul numeric al documentelor executorii remise către executorul judecătoresc - numărul total și numărul documentelor executorii conform categoriilor (în perioada solicitată); • indicatorul numeric al documentelor executorii restituite (clasificarea conform motivului restituirii) - numărul total și numărul documentelor executorii conform categoriilor (în perioada solicitată); • numărul total al documentelor executorii suspendate (cu delimitarea suspendării: din oficiu sau de către instanța de judecată) - numărul total și numărul documentelor executorii conform categoriilor (în perioada solicitată); • calcularea sumelor încasate în contextul fiecărei cauze contravenționale și a documentelor executorii încheiate/restituite/strămutate; • identificarea existenței amenzii contravenționale prin introducerea în motorul de căutare a contravenientului/numărului documentului executoriu și oferirea informației privind angajatul Serviciului Fiscal de Stat sau a executorului judecătoresc care instrumentează cauza sau în arhiva căruia se află; • clasificarea contravenienților juridic, conform categoriilor de dosare; • calcularea termenului de executare benevolă. Implementarea Sistemului Informațional Automatizat “Registrul amenzilor contravenționale” se va efectua în limita mijloacelor bănești alocate Serviciului Fiscal de Stat, deci, nu este nevoie de mijloace suplimentare alocate din bugetul de stat. Proiectul poate fi consultat până la 1 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.