Știri

Ghid pentru examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale

Începând cu 1 ianuarie 2020, examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale se va efectua în conformitate cu Ghidul elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Potrivit Ghidului, cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial şi documentele anexate se depun de către solicitant sau de reprezentantul acestuia la AGEPI în două exemplare. Aceasta poate fi depusă prin poștă, direct la Agenție, prin fax, cu excepţia imaginilor color, prin mijloace electronice sau depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI. La depunerea cererii, după caz, se prezintă următoarele documente: • descrierea • procura • actul de prioritate • scrisoarea de acord • desenul tehnic • dovada de plată a taxei. Înregistrarea desenului sau modelului industrial impune plata unor taxe, ce variază între 20-50 euro. Totodată, solicitanţilor/ titularilor dreptului de protecţie a desenului sau modelului industrial li se acordă și anumite reduceri la achitarea tarifelor. AGEPI examinează cererea şi materialele anexate în scopul verificării corectitudinii întocmirii şi respectării cerinţelor de depunere, în termen de 2 luni de la data depunerii cererii. Dacă la examinarea reprezentărilor grafice depuse sunt depistate iregularităţi sau neconcordanţe şi solicitantul este notificat sau din propria iniţiativă solicitantul doreşte să efectueze unele modificări în reprezentări, este necesar să se depună o cerere de modificare a reprezentărilor grafice pe un formular-tip aprobat de AGEPI, care poate fi accesat la adresa electronică. Îmbunătățirea calității reprezentărilor grafice sau modificarea dimensiunilor acestora se efectuează fără achitarea taxei. Totodată, dacă cererea de modificare a reprezentărilor grafice este depusă după expirarea a 2 luni de la data depunerii şi ea nu se referă la îmbunătățirea calității reprezentărilor grafice sau modificarea dimensiunilor acestora, atunci se achită o taxă de 30 de euro.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala

616 vizualizări

Data publicării:

30 Decembrie /2019 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon