Știri

Ghidul cu privire la calcularea salariului mediu, în nr. 7 (55) al revistei „monitorul fiscal.FISC.md”

Modul de calculare a salariului mediu se aplică la calcularea salariului mediu al personalului încadrat, în bază de contract individual de muncă, atât pentru angajații de bază, cât și pentru cei care prestează munca prin cumul la entități, în organizații și instituții, indiferent de tipul lor de proprietate și forma de organizare juridică. Mai multe despre calcularea salariului mediu veți găsi în ediția nr. 7(55) a Publicației Periodice „monitorul fiscal FISC.md”, care în curând va ieși de sub tipar. Articolul intitulat „Ghidul cu privire la calcularea salariului mediu” este disponibil în rubrica Contabilitate practică și este elaborat de Marina Brihuneț. Totodată, în această rubrică vă mai propunem: • Contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor fabricate: aspecte practice, autori Ecaterina Cechina și Iuliana Țugulschi • Гарантийные затраты, связанные с договором строительства: особенности учета и налогообложения, Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova • Учет естественной убыли: от выявления до списания, autor Natalia Zlatina • Analiza respectării normelor de prudență financiară a Asociațiilor de economii și împrumut, elaborat de Vasile Bucur și Valeriu Iașan În rubrica Practica fiscală aveți ocazia să citiți următoarele două articole: • Determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit aferent veniturilor salariale ale persoanelor fizice nerezidente, precum și în cazul altor venituri personale (venituri independente, activități sportive și de agrement, pensii, burse), elaborat de Veronica Sirețeanu și Alina Vragaleva-Platița. • Отражение в отчетах объемов добытого полезного ископаемого, autor Ludmila Mițova În Sistemul bugetar vă propunem să citiți: • Modul de atragere a investițiilor private în societățile comerciale cu capital public sau public-privat, Veronica Ursu și Ana Litocenco • Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale în entitățile bugetare, autor Elena Taban În rubrica Consultații juridice vă propunem următoarele articole: • Правовые основы материальной ответственности работников предприятия, Olga Donciu • Validarea popririi asupra mijloacelor bănești datorate debitorului de către un terţ, autor Valeria Nedelea În rubrica Expert vă propunem următoarele articole: • Corelarea categoriilor persoanelor asigurate cu prestaţiile de asigurări sociale, autor Andrei Mardari • Применение Международных стандартов аудита: практические аспекты, scris de Ludmila Lapițcaia • Declaraţia valorii în vamă – document pentru declararea valorii în vamă, Maria Bârcă În rubrica Achiziții publice, în ediția curentă, aveți ocazia să citiți un material despre criteriile de calificare/selecție a ofertanților/ candidaților în cadrul achizițiilor publice de lucrări, elaborat de consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Alexandru Ciuș și Iacob Plămădeală. În Microfon – rubrică în care prezentăm opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, vă propunem articolul intitulat Налоговое законодательство Молдовы, elaborat de Liliana Agarcova. În rubrica Întrebări-răspunsuri, vă propunem o serie de articole elaborate de șefa Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor, SFS, Olga Golban: • Obligația de raportare a impozitului pe venit la sursa de plată la achiziția terenului agricol • Posibilitatea de a nu reține impozitul din dividendele achitate nerezidentului • Corectarea formei IRM19 • Obligațiile fiscale ale onorariilor membrilor Consiliului de administrare nerezidenți Totodată, în această rubrică sunt incluse și câteva articole semnate de Petru Griciuc și Valeriu Severin: • Deducerea cheltuielilor aferente remunerării membrilor Consiliului SA • Reţinerile la sursă în cazul remunerării persoanei fizice pentru executarea expertizei tehnice • Înregistrarea ca subdiviziuni a terenurilor arendate • Deducerea donațiilor în scopuri fiscale • Procedura de sigilare în cadrul postului fiscal De asemenea, vă propunem și următoarele articole elaborate de Daniela Gulea: • Plata dividendelor: unele particularități Situația I. Plata dividendelor persoanelor fizice – cetățeni ai Republicii Moldova de către companiile nerezidente • Situația II. Plata dividendelor nerezidenților de către companiile rezidente • Datoria compromisă și deducerea acesteia în scopuri fiscale • Serviciile de intermediere și sumele colectate în numele unor părți terțe Încheiem ediția din decembrie cu Ultima pagină – unde veți găsi curiozități fiscale, pagini din istorie și un Quiz matriceal. Pagina este îngrijită de Veronica Sirețeanu. Stimați cititori, vă mulțumim pentru interesul și fidelitatea cu care ne-ați citit pe parcursul anului 2019. Vă invităm să fiți alături de noi și în anul viitor, iar aici veți găsi mai multe detalii despre Campania de abonare 2020

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2728 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2019 14:31

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Monitorul Fiscal | salariu | Abonare | Contabilitate | practica fiscala

0 comentarii