03
04 2017
6092

Ghidul practic MCC. Încălcări şi sancţiuni. Sancţiuni fiscale

 • Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu o amendă în valoare de 7000 lei, potrivit art. 254 din Codul fiscal.
 • Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC existente se sancţionează cu o amendă de 5000 de lei.
 • Neasigurarea emiterii la MCC a bonului de casă de valoarea sumei real încasate sau primite se sancionează cu amendă de 5000 de lei
 • Utilizarea MCC defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat se sancţionează cu 7000 de lei
 • Neasigurarea bilanţului numerarului în MCC care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat se sancţionează cu amendă de 5000 de lei. Sancţiunea însă nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei
 • Utilizarea MCC care nu este înregistrată, precum şi sigilată la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit se penalizează cu o amendă de 7000 de lei
 • Folosirea terminalului de plată în numerar care nu este înregistrat la SFS în modul stabilit se sancţionează cu 7000 de lei
 • Utilizarea terminalului de plată în numerar fără emiterea bonului fiscal se sancţionează cu 5000 de lei
 • Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate, foaia de parcurs sau lista de control sau contract de prestări servicii şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul când achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar, se sancţionează conducătorul mijlocului de transport cu 3000 de lei
 • Efectuarea de către agentul transportator a transporturilro auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban sau internaţional fără emiterea biletelor se sancţionează cu o amendă de 3000 de lei aplicată agentului transportator
 • Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi lipsa totală sau parţială a contabilităţii, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal se amendează cu 5000 de lei
 • Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model tipizat decât cel stabilit, precum şi folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente
Ghidul practic MCC. Sancţiuni contravenţionale
 • Exploatarea MCC fără memorie fiscală, defectate, nesigilate sau neînregistrate la SFS se sancţionează cu o amendă de la 18 la 30 unităţi convenţioale aplicată persoanei cu funcţia de răspundere
 • Deteriorarea premeditată a MCC sau înlocuirea premeditată a memoriei fiscale se sancţionează cu o amendă de la 45 la 90 unităţi convenţionale
 • Lipsa MCC sau efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizare MCC sau emiterea bonului de plată fără toate elementele obligatorii, perfectarea bonului de o valoare ce nu corespunde sumei reale, se amendează cu o sumă de la 18 la 42 unităţi convenţionale aplicaă persoanei fizice, cu o amendă de la 30 la 90 unităţi convenţioale pentru persoana cu funcţie de răspundere şi cu o amendă de la 60 la 120 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
 • Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor până la expirarea termenului de arhivare se penalizează cu o amendă de la 48 la 60 unităţi convenţionale
 • Exploatarea MCC excluse din Registrul unic al MCC, precum şi a celor scoase de la evidenţă la SFS, se sancţionează cu o amendă de la 50 la 100 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, de la 100 la 200 aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi de la 200 la 300 aplicată persoanei juridice.
Toţi contribuabilii, indiferent de rolul lor în viaţa socială şi economică, trebuie să-şi cunoască drepturile, obligaţiile şi consecinţele cu care se vor confrunta în caz de nerespectare a legislaţiei în vigoare, se menţionează în Ordinul cu privire la Ghidul practic pentru contribuabili privind utilizarea MCC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.