03
04 2017
3577

Ghidul practic pentru contribuabili privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar

La 1 aprilie curent a intrat în vigoare Ordinul Serviciului Fiscal de Stat, Nr. 475 din 30 martie 2017 prin care a fost aprobat Ghidul practic pentru contribuabili privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar. Ghidul oferă o prezentare generală referitor la aspectele privind utilizarea MCC de către contribuabili. Obligativitatea deţinerii maşinilor de casă şi control Obligativitatea contribuabililor de a utiliza MCC apare de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare unitate structurală. Potrivit alin.8 din Codul fiscal, contribuabilul este obligat:
  • să ţină evidenţa contabilă conform tuturor formelor şi modului stabilit de legislaţie,
  • să întocemască şi să prezinte SFS şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie
  • să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă
  • să efectueze încasările operaţiunilor cu numerar
Totodată, potrivit Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze MCC, eliberând plătitorilor bonurile de casă. Obligativitatea se extinde asupra tuturor unităţilor structurale, cum ar fi oficiu, magazin, depozit, unitate comercială, automat pentru vânzări, terminal cash-in, unitate de prestări servicii, în care se efectuează sau care efectuează operaţiuni economice cu încasări în numerar. În acelaşi timp, dacă terminalul cash-in nu este echipat cu MCC, utilizatorul va asigura efectuarea procedurii de integrare în sistemul informatic Gateway Fiscal. Important! Eliberarea de către contribuabil a documentelor de tip aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată etc nu-l scuteşte de obligaţia de a utiliza MCC.

Va urma

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.