23
03 2021
237

Gradul de acoperire a creditelor prin depozite constituie 159,6%

La situația din 31 ianuarie 2021, soldul creditelor în economia națională a marcat o creştere cu 9,4% faţă de nivelul înregistrat la sfârșitul linii ianuarie anul trecut, constituind 48,3 mld. lei, se constată în Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Astfel, soldul creditelor în monedă națională (64,2% din volumul total) a crescut în perioada analizată cu 13,8% față de ianuarie 2020, iar a celor în valută străină – cu 2,3%.
 
În luna ianuarie 2021 au fost acordate credite noi în valoare de 2,1 mld. lei, cu 5,5% mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului trecut, dintre care cele acordate în lei au constituit 65,9% (cu o diminuare de 9%), iar în valută străină –34,1% (cu 2,6% mai puțin).
 
În portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere (23%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, 17,6% – pentru procurarea/construcția imobilului, 16,6% – spre consum, 8,6% – agriculturii, 7,6% – industriei alimentare etc. Cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată la creditele acordate producătorilor agricoli, volumul acestora fiind în creștere față de decembrie 2019 cu 29,4%, fapt care se explică prin implementarea Programului de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 în cadrul măsurilor bugetar-fiscale pentru susținerea sectorului agricol afectat de calamitățile naturale.
 
Gradul de acoperire a creditelor prin depozite a fost la finele lunii ianuarie 2021 la nivel de 159,6%, cee ace demonstrează că există resurse pentru intensificarea creditării, iar băncile comerciale au lichiditatea necesară pentru finanțarea economiei.
 
Soldul datoriei la credite neperformante ca pondere în soldul total al datoriei la credite înregistrează o tendință de diminuare de la 18,5% în luna noiembrie 2017 (când a fost atins nivelul maxim) până la 7,4% în luna ianuarie 2021.
 
Conform raportului, în luna ianuarie 2021 au fost atrase depozite noi în valoare de 12,9 mld. lei, cu 14,7% mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Depozite noi atrase în lei s-au diminuat cu 16,1% și au constituit 85,8% din volumul total, iar depozitele în valută străină au fost în scădere cu 5,8%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.