16
06 2021
207

Grant pentru digitalizarea ÎMM-urilor

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat, prin intermediul Instrumentului de susținere privind digitalizarea ÎMM, un Apel de granturi dedicat în exclusivitate femeilor și migranților şi/sau rudelor de gradul întâi care dețin o afacere în mediul rural și doresc să o digitalizeze. Termenul limită pentru aplicare este 30 iunie.
 
Valoarea suportului financiar constituie până la 90% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 200 mii lei/per beneficiar, iar întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% din suma proiectului investițional.
 

Suportul financiar în formă de grant va fi oferit pentru achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării ÎMM, consultanță în parcurgerea pașilor specifici necesari pentru implementarea soluțiilor software și soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere, cum ar fi pagini web, magazine online etc.

 

 Pentru participare în concurs, compania trebuie să fie clasificată ca întreprindere mică și mijlocie în condițiile Legi nr. 179/2016), afacerea obligatoriu să fie localizată în regiuni (cu excepția mun. Chișinău) și să fie creată și gestionată de lucrător migrant şi/sau ruda de gradul întâi a acestuia sau creată și gestionată de femei.

 

Totodată, solicitanții trebuie să demonstreze necesitatea digitalizării și impactul asupra activității, să dețină echipament IT și conexiune la internet, ceea ce le-ar permite să valorifice sprijinul oferit și să dispună de cunoștințe de bază privind utilizarea resurselor office, web, social media și Google. Lipsa datoriilor față de bugetul public național, cu excepția celor formate în perioada de situația epidemiologică, de asemenea, va fi luată în considerare.

 

Formularul de aplicare la Apel este disponibil aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.