05
09 2019
1463

Granturi pentru tinerii din Soroca și Ungheni

Două Consilii raionale vor obține mijloace financiare prevăzute în bugetul de stat pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Proiectul hotărârii de Guvern propus pentru consultări publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prevede alocarea a 100 mii lei pentru realizarea proiectelor de tinerii din Soroca și 70 mii lei – pentru cei din Ungheni. Valorificarea resurselor va fi efectuată în conformitate cu Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 aprobat prin Ordinul nr.65t din 6 aprilie 2017 al ministerului de resort și conține trei componente: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret; suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret și pentru dezvoltarea Programului raional/ municipal de granturi pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor ale organizațiilor și grupurilor de tineret de inițiativă ale tinerilor. În nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi se spune că scopul documentului este aprobarea repartizării mijloacelor financiare din bugetul de stat autorităților administrației publice locale de nivelul II pentru finanțarea programelor de granturi ale tinerilor la nivel local. Proiectul poate fi consultat până la 18 septembrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.