30
06 2018
722

Grupurile de producători agricoli au beneficiat de granturi în sumă de $8,75 mil.

Comisia agricultură și industrie alimentară din cadrul parlamentului, care a exercitat control asupra implementării Legii privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, a audiat în şedinţă modul de susţinere a grupurilor de producători agricoli prin intermediul granturilor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au menționat că, din momentul intrării în vigoare a Legii, au fost înregistrate 50 de grupuri de producători în sectorul horticol. Totodată, Comisia de Evaluare și Selecție a Ministerului a aprobat 44 din 47 dosare de aplicare depuse de grupurile de producători în cadrul programului de granturi investiţionale. Pe parcursul anului 2017 au fost debursate granturi în valoare de $1,89 mil. către 6 parteneriate. În trimestrul I al anului 2018 au fost aprobate 4 dosare de aplicare la programul de granturi, valoarea granturilor aprobate constituind peste $1,12 mil. Totodată, 29 grupuri de producători din cele 33 active au primit avize de recunoaștere din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, fapt ce le-a permis să beneficieze de suport financiar din partea statului. Cumulativ, de la lansarea proiectului, au fost debursate resurse de grant în valoare de aproape $8,75 mil. pentru 33 de grupuri de producători, care reprezintă 17 raioane ale Republicii Moldova. Potrivit raportorului, grupurile de producători prelucrează în total peste 2 000 ha de terenuri și au investit în dezvoltarea infrastructurii frigorifice, a uscătoriilor cu linii de procesare a prunelor, linii de sortare, echipament specializat pentru procesarea alunelor şi migdalelor, precum și o linie de confecționare a lăzilor de carton. Totodată, Ministerul lucrează împreună cu experții Proiectului Agricultură Competitivă în Moldova în vederea modificării şi îmbunătăţirii Legii nr. 312 privind grupurile de producători şi asociaţiile acestora, care, în scurt timp, va fi plasat pe pagina web a Ministerului, în vederea inițierii consultărilor publice cu societatea civilă. La rândul său, reprezentanții AIPA au precizat că au fost elaborate o serie de documente destinate investițiilor în agricultură.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.