13
09 2018
551

Guvernarea deschisă. Plan de acţiuni

Autoritățile își doresc să sporească transparența activității entităților economice cu capital de stat prin publicarea de către Ministerul Finanțelor a informației privind rezultatele monitoringului financiar anual al activității economico-financiare a entităților cu capital majoritar de stat. Acțiunea este prevăzută în proiectul Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020, propus spre consultare de Cancelaria de Stat. Scopul planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă este consolidarea unei guvernări transparente, responsabile și eficiente prin îmbunătățirea proceselor decizionale, participative și a dialogului cu cetățenii. Una din acțiunile planului este asigurarea accesului la informație privind activitatea sectorului public. Aceasta va fi realizată prin intermediul unui proiect al Băncii Mondiale și are ca termen de realizare trimestrul IV al anului 2020. Ca sub-acțiuni în acest sens se preconizează dezvoltarea sistemului electronic de achiziţii publice, care va include instrumente de căutare şi generare de rapoarte în baza criteriilor prestabilite, asigurarea accesului tuturor actorilor la sistem și facilitarea întreprinderilor mici și mijlocii la procedurile de achiziție publică prin organizarea procedurilor în loturi separate, în vederea asigurării accesului IMM-urilor la licitațiile deschise sau altor proceduri. Totodată, se mai planifică crearea Chioșcului Informațional pentru deținuți în scopul facilitării accesului acestora la informațiile din dosarul personal, asigurarea accesului la informație privind drepturile sociale ale cetățenilor, în special pentru persoanele social-vulnerabile, publicarea de către Agenția Proprietății Publice a informației privind rezultatele privatizării bunurilor proprietate publică de stat. O altă măsură prevăzută în proiect este asigurarea transparenței bugetare, pentru care se planifică elaborarea și publicarea pe pagina web a Ministerului Finanțelor a bugetului pentru cetățeni, după adoptarea în Parlament a Legii bugetului, precum și a raportului privind executarea bugetului. Totodată, Ministerul Finanțelor va publica estimările Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, a proiectelor legilor anuale ale bugetului de stat și a informației privind repartizarea și utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă și fondul de intervenție ale Guvernului. Tot în sarcina Ministerului Finanțelor este pusă și deschiderea datelor tranzacționale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public național, cu frecvență lunară și cu dezagregare până la nivelul autorităților publice locale. O altă măsură planificată este modernizarea procesului de prestare a serviciilor publice și eliminarea procedurilor birocratice anevoioase. În acest sens, se preconizează modernizarea Centrului de apel al Agenției Servicii Publice, reingineria și digitalizarea serviciului public administrativ ”Acordarea ajutorului de șomaj”, elaborarea și implementarea sistemului informațional ”e-Prescripții”, crearea Sistemului informaţional integrat agricol. Autoritățile își mai doresc dezvoltarea sistemului de depunere on-line a dosarelor de subvenţionare în agricultură și îmbunătățirea sistemului informațional automatizat ”e-Autorizație în transport”. Alte activități se referă la instituționalizarea platformelor și mecanismelor de colaborare cu societatea civilă, dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a politicilor publice de către cetățeni,consolidarea mecanismului de monitorizare a transparenței la nivel local, implicarea diasporei în procesul decizional, asigurarea autorităților administrației publice cu funcționari publici profesioniști și integri etc. Proiectul Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020 poate fi consultat până la 19 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.