29
11 2018
452

Guvernarea deschisă: Planul de acțiuni pentru următorii doi ani

Sporirea accesului la informație privind activitatea Guvernului, îmbunătățirea cooperării cu societatea civilă, responsabilizarea administrației publice și modernizarea serviciilor publice sunt cele 4 obiective ale Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020. Documentul a fost aprobat ieri de Guvern. Planul conține 6 acțiuni și circa 30 de sub-acțiuni, printre care: publicarea pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor a bugetului pentru cetățeni după adoptarea în Parlament a Legii bugetului și a raportului privind executarea acestuia, precum și publicarea pe paginile oficiale ale autorităților publice a informației privind planificarea şi executarea bugetelor și achiziţiile publice. De asemenea, este prevăzută asigurarea vizualizării interactive a datelor referitoare la solicitanții de subvenții pe site-ul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, crearea ghișeului informațional pentru deținuți în scopul facilitării accesului acestora la informațiile din dosarul personal, elaborarea și dezvoltarea Sistemului informațional pentru asigurarea schimbului de date în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală. Se mai preconizează publicarea rezultatelor consultărilor publice privind procesul decizional în mediul on-line, implementarea Programului „Grupurile de Excelență ale Diasporei”, sporirea transparenței activității entităților economice cu capital de stat prin publicarea informației privind rezultatele monitoringului financiar anual al activității economico-financiare a entităților cu capital majoritar de stat și alte măsuri. Planul de acţiuni va fi realizat din contul şi în limita bugetului alocat, cu suportul partenerilor externi, în special a Proiectulului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale”. Scopul planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă este asigurarea unei guvernări transparente, responsabile şi eficiente prin îmbunătăţirea proceselor decizionale, participative şi a dialogului cu cetăţenii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.