Știri

Guvernul a aprobat avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021

Executivul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, elaborat în baza rezultatelor examinării avizelor amendamentelor deputaților, a Comisiei juridice și a Direcției Generale Juridice din cadrul Parlamentului.

 

Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, au fost examinate 85 de amendamente prezentate pe 210 pagini, care prevăd 201 propuneri, dintre care s-au susținut integral 34,  iar altele 15 au fost susținute parțial.

 

Astfel, Guvernul își menține poziția referitor la măsura privind diminuare a circulației numerarului, precum și măsurile ce vizează sistemul scutirilor personale, aplicarea impozitului pe venit în mărime de 3% pentru dobânzile obținute de persoanele fizice, eliminarea prohibițiilor la importul mijloacelor de transport, plafonarea taxelor locale.

 

Totodată, în partea ce ține de propunerile aferente modificării regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți, propunerea se susține parțial prin amânarea implementării prevederilor și intrarea acestora în vigoare la data de 1 iulie 2021.

 

De asemenea, se susține amendamentul privind introducerea indemnizației unice în mărime de 100 000 lei pentru personalul din cadrul instituțiilor medico-sanitare care a decedat în lupta cu COVID-19. La fel se susține amendamentul privind introducerea sporului cu caracter specific în mărime de 40% personalului din autoritatea responsabilă de controlul constituționalității.

 

Suplimentar, Guvernul propune completarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar cu unele norme pentru a distinge nivele de salarizare în autoritățile publice locale în localitățile sub 5000 de locuitori și eliminarea discrepanțelor existente în salarizarea conducătorilor unităților bugetare care sînt subdiviziuni structurale ale autorităţilor reprezentative deliberative de nivelul al doilea, prin acordarea dreptului de a beneficia de trepte de salarizare.

 

Cu referire la propunerile ce țin de extinderea activității magazinelor duty-free, Guvernul nu susține amendamentul respectiv, întrucât acesta contravine standardelor UE, și generează reducerea veniturilor bugetare. Se consideră important reiterarea impactului negativ al propunerilor asupra climatului concurențial loial în mediul autohton, precum și imaginea țării pe plan internațional.

 

La fel, nu se susține amendamentul ce vizează excluderea taxei aeroportuare, deoarece aceasta reprezintă o sursă de finanțare a Fondului de susținere socială a populației și respectiv va afecta finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenței sociale.

 

Referitor la amendamentele ce vizează tratamentului fiscal al mărfurilor importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale oportunitatea adoptării propunerilor ce prevăd excluderea din proiectul de lege a normei care prevede micșorarea plafonului neimpozabil de la 200 la 100 de euro pentru mărfurile importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, urmează a fi examinată pe platforma Parlamentului. De asemenea, Parlamentul urmează să decidă și asupra propunerilor privind armonizarea legislației privind produsele din tutun, prin menținerea sau excluderea noțiunii din proiectul de lege și respectiv asupra regimului de impozitare. 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

881 vizualizări

Data publicării:

14 Decembrie /2020 17:43

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon