09
07 2020
921

Guvernul a aprobat Codul vamal rescris

Evoluțiile economice naționale și internaționale, concurența internațională au determinat și determină în continuare necesitatea unor noi concepte vamale, fapt ce impune integrarea lor în noul Cod vamal (CV), consideră autorii proiectului CV rescris care a fost examinat și aprobat în cadrul ședinței de Guvern din 8 iulie curent.
 
Proiectul CV conține 11 titluri, fiecare fiind divizat în capitole și, conform autorilor, vine cu norme juridice noi, precum și introduce noi concepte legislative.
 
Astfel, în titlul I, în partea ce ține de reprezentarea în vamă, în proiect au fost transpuse prevederile CV al UE cu privire la liberalizarea acestei activități, fiind propusă desfășurarea activității de broker prin eliberarea autorizației de către Serviciul Vamal. Se propune o procedură absolut nouă care va reglementa modul de examinare a cererilor, dreptul la replică (dezacord) a solicitantului, termenii specifici utilizați în procedura de examinare.
 
Titlul II reglementează principalele componente în baza cărora se stabilește o datorie vamală, și anume: clasificarea mărfurilor; originea mărfurilor; valoarea în vamă și tariful vamal aplicabil.
 
Dispozițiile generale ce țin de apariția, modificarea, garantarea și stingerea datoriei vamale sunt înglobate în titlul III. Pentru prima dată în legislația vamală națională se propune a fi incluse prevederi ce se referă la datoria vamală care apare prin nerespectare, deducerea cuantumului drepturilor de import deja plătite, anularea datoriei vamale.  
 
Procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal și statutul de depozitare a acestora este prevăzut în titlul IV al proiectului. Normele propuse au fost racordate la standardele europene și tratează depozitarea temporară ca un statut juridic special al mărfurilor (de la introducerea lor până la plasarea într-un regim vamal), cu condiții speciale de utilizare, inclusiv garantarea datoriei vamale.  
 
Titlul V reglementează regulile generale cu privire la modul de declarare a mărfurilor și stabilește mai multe tipuri de proceduri de declarare: procedura pentru declarații standard, declarații simplificate și alte proceduri simplificate de vămuire. În acest context, pentru prima dată a fost prevăzută posibilitatea de înscriere a mărfurilor în evidențele declarantului în schimbul depunerii unei declarații vamale pentru mărfurile respective.
 
Celelalte titluri reglementează punerea în libera circulație și scutirea de drepturi de import; regimurile speciale; formele specifice de control vamal; contravențiile vamale etc.
 
În momentul de față, legislația vamală a Moldovei include Codul vamal nr. 1149/2000, Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380/1997, Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice nr. 1569/2020, Legea cu privire la aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr. 172/2017, alte acte legislative și normative. Noul CV va sistematiza legislația națională din domeniu, care va cuprinde actuala redacție a Codului, Legea nr. 1380/1997 și Legea nr. 1569/2020. La elaborarea proiectului au fost luate în calcul prevederile unor directive și regulamente aplicate în Uniunea Europeană.
 
În opinia autorilor, implementarea noilor prevederi din proiect presupune alocări financiare pentru dezvoltarea sistemelor informaționale din cadrul Serviciului Vamal, care urmează a fi realizate cu suportul partenerilor externi de dezvoltare.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.