01
06 2020
926

Guvernul a aprobat noul Program de reparație a drumurilor

Pentru reparația drumurilor publice naționale se alocă mijloace financiare în sumă de 250 000 mii lei. În Monitorul Oficial din 29 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 314 din 20 mai 2020 cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor. Potrivit documentului urmează a fi desfășurate lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pentru 7 drumuri naționale. În același timp, Programul de reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor prevede cheltuieli în sumă de 1 125 000 mii lei, dintre care 123 834,0 mii lei reprezintă cheltuielile pentru reparația drumurilor din mun. Chișinău și 27 133,0 mii lei a celor din mun. Bălți. Finanțarea lucrărilor preconizate se va efectua de către Ministerul Economiei și Infrastructurii din contul mijloacelor bugetului de stat, pe măsura acumulării resurselor financiare necesare. Totodată, în Legea bugetului de stat pentru anul 2020, au fost aprobate transferuri la bugetele locale în sumă 1046,9 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru infrastructura drumurilor, finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.