21
11 2017
1119

Guvernul a respins impozitarea cu 36% a veniturilor din diferența de curs valutar

Guvernul a examinat propunerea Preşedintelui Republicii Moldova de introducere a cotei de impozitare de 36% din veniturile obținute din diferența de curs valutar pentru băncile comerciale şi a decis respingerea acesteia. Propunerea a fost prezentată Guvernului spre examinare cu titlu de iniţiativă legisltivă (nr.286 din 25 septembrie 2017, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative). Motivul respingerii de către Guvern a iniţiativei menţionate este că măsura propusă este una discriminatorie și limitatoare, iar implementarea acesteia ar putea avea un efect neprevăzut pentru sectorul financiar-bancar din cauza că limitează băncile comerciale în prestarea serviciilor de schimb valutar în favoarea caselor de schimb valutar. Mecanismul de formare a prețului valutei este fundamentat pe libera fluctuație în baza cererii și ofertei. Astfel, impunerea măsurilor respective va crea distorsiuni pe piața valutară, soldate cu incapacitatea instituțiilor de a absorbi sau a injecta valută în economie. Totodată, o asemenea normă ar putea încuraja trecerea operațiunilor de schimb valutar în sectorul economiei tenebre, având drept consecinţe diminuarea bazei impozabile și crearea presiunilor adiționale asupra sectorului finanțelor publice. Veniturile obținute din diferența de curs valutar sunt generate de reevaluarea zilnică a valutei străine aflate pe conturile băncii și ale clienţilor, precum și din vânzarea/procurarea valutei străine în numerar în bancă și în punctele de schimb valutar ale băncii. Aplicarea cotei de impozit în mărime de 36% din veniturile obținute din diferența de curs valutar va pune băncile în situația de a crește ratele de schimb pentru a păstra venitul planificat, se spune în documentul publicat pe data de 17 noiembrie în MO al RM. Notă: În primele zece luni ale anului curent veniturile băncilor comerciale moldovaneşti din contul diferenţei de curs valutar au constituit 628,2 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.