01
06 2017
2203

Guvernul exclude cota procentuală de la asigurarea medicală a persoanelor neangajate

Modalitatea de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către fondurile obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea de către Guvern a persoanelor neangajate urmează a fi modificată. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței Guvernului din 31 mai 2017.

Astfel, suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea persoanelor neangajate se va stabili anual prin Legea bugetului de stat și va reprezenta suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul precedent,indexată la indicele prețurilor de consum prognozat pentru anul în cauză.

La moment, suma acestor transferuri se calculează ca o cotă procentuală din totalul cheltuielilor aprobate ale bugetului de stat, cu excepția cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinație specială prevăzute în legislație, dar nu mai puțin de 12%.

Modificarea este operată ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi, după ce a efectuat auditul asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, care a constatat că normele în vigoare nu admit stabilirea prin alte acte normative decât Legea bugetară anuală, a unor sume sau cote procentuale din buget, a informat Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan.

În acest sens, Curtea a reiterat necesitatea racordării cadrului legal aferent modului de calculare a transferurilor de la bugetul de stat către FAOAM, care, conform auditului, nu este bazat pe indicatori concreți, cum ar fi numărul de persoane asigurate de Guvern și cuantumul asigurărilor de către stat. Acești indicatori ar permite evaluarea costurilor serviciilor medicale prestate persoanelor respective.

Conform constatărilor auditului Curții, din 2010 până în anul 2015, ponderea transferurilor de la bugetul de stat s-a micșorat de la 56,3% la 43,4%, cu toate că numărul de persoane asigurate de Guvern s-a majorat cu 93,6 mii persoane. Dacă în 2011 Guvernul, pentru asigurarea unei persoane achita 1071 lei, ceea ce constituia 38,7% din mărimea primei de asigurare obligatorie se asistență medicală calculată în sumă fixă de 2772 lei, atunci pentru 2015, Guvernul, a achitat în acest sens 1346 lei pentru o persoană, ceea ce reprezintă 33,2% din mărimea primei de 4056 lei, sau 66,4% din mărimea primei cu reduceri aplicate de 50%, a adăugat ministrul.

Pentru implementarea noilor prevederi, vor fi necesare costuri suplimentare, care sunt estimate, pentru 2018, în sumă de circa 2674641,1 mii lei, iar aceasta presupune suplimentar 149012,1 mii lei la transferurile de la bugetul de stat aprobate pentru anul 2017 pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern.

Se așteaptă ca, odată cu modificarea modului de calculare a transferurilor de la bugetul de stat pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern, va fi garantată stabilitatea sistemului AOAM și sustenabilitatea financiară a acestuia, precum și îmbunătățită funcționalitatea sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.