13
07 2020
923

Guvernul propune crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale

În cadrul ultimei ședințe a Executivului a fost susținut proiectul de lege ce conține un șir de modificări la Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Legea nr.77/2016) ce prevăd crearea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor pentru statup-uri IT, precum și revederea venitului asigurat al rezidenților parcului IT.
 
Autorii inițiativei afirmă că sectorul TIC rămâne a fi unul dintre principalele domenii strategice ale economiei naționale cu o contribuție de 7% la PIB. Totodată, luând în considerare condițiile actuale, consecințele pandemiei se răsfrâng și asupra industriei IT, fiind identificate următoarele provocări pentru sector: reducerea veniturilor, optimizarea cheltuielilor administrative, reducerea cheltuielilor pentru angajați. Cel mai mult vor avea de suferit companiile mici și startup-urile IT, prognozează experții.
 
Pentru a susține industria IT, inclusiv startup-urile tehnologice, este propusă crearea unui Fond de susținere a inovațiilor digitale. Redacția în vigoare a art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 prevede posibilitatea rezidenților parcului lT de a beneficia de mijloacele „fondurilor de risc, create cu implicarea Guvernului. Însă până în prezent asemenea fonduri nu au fost create în lipsa cadrului normativ. Totodată, mijloacele din fondurile de risc nu ar reprezenta cea mai eficientă și accesibilă soluție în cazul finanțării startup-urilor din acest domeniu.
 
Astfel, este propusă substituirea acestei prevederi prin crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, care va funcționa în baza unui Regulament aprobat de Guvern. Modul de finanțare a startup-urilor, de asemenea, va fi stipulat în Regulament, dar cea mai eficientă soluție la prima etapă este considerată finanțarea nerambursabilă pe baza granturilor.
 
Fondul ar putea activa pe platforma instituțională ODIMM sau Administrației „Moldova IT Park”, beneficiind de finanțare mixtă atât din bugetul de stat cât și din mijloacele partenerilor de dezvoltare. Utilizarea mijloacelor se propune a fi administrată și monitorizată de către un Consiliu de coordonare, cu participarea reprezentanților sectorului asociativ și partenerilor de dezvoltare.
 
Proiectul prevede și ajustarea prin majorarea parțiala a venitului asigurat al angajaților rezidenți ai parcului IT. Conform art. 16 alin. (1) al Legii nr. 77/2016, la momentul actual această categorie de salariați beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din BASS, conform legislației în vigoare, venitul lunar asigurat al acestora constituind 60% din mărimea salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv. În urma dezbaterilor repetate cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, este propusă majorarea parțiala a venitului asigurat al angajaților rezidenți ai parcului IT până la 68% din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.
 
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.