07
11 2017
757

Guvernul semnalează: achizițiile durabile au un rol primordial

Afirmația a fost enunțată în cadrul conferinței finale a proiectului regional cu genericul Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică EaP – Green, componenta achiziții publice durabile, care a avut loc astăzi. În cadrul evenimentului au fost discutate perspectivele de dezvoltare a sectorului de achiziții publice durabile în țara noastră, precum și prezentate practici internaționale în acest sens. EaP Green Programme sau Ecologizarea economiei în vecinătate estică este un program regional, finanțat de Uniunea Europeană, care are drept scop sprijinirea a șase state din parteneriatul estic în tranziția lor către economiile verzi. Proiectul este implementat în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ucraina și Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost anunțate principalele obiective ale achizițiilor publice durabile, care se referă la promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile, încurajarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate, a consumului și producției durabile, precum și a eficienței utilizării resurselor. De asemenea, achizițiile publice durabile au ca obiective promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică și asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor și lucrărilor cu impact minim asupra mediului. Prezent la eveniment, vice-ministrul Finanțelor, Iurii Cicibaba, a menționat că implementarea și dezvoltarea achizițiilor publice durabile reprezintă unul din obiectivele primoridale ale Guvernului. Doar achizițiile durabile ne dau posibiltatea ca să obținem, la cel mai mic preț, cea mai eficientă marfă. Dacă noi construim o clădire eficientă din punct de vedere energetic și luăm drept criteriu cel mai mic preț, vom avea o clădire mai eficientă, decât dacă vom lua pur și simplu ca criteriu o clădire cu cel mai mic preț. Achizițiile durabile ne dau posibilitatea să avem o achiziție mai eficientă și din punct de vedere al mediului, și din punct de vedere energetic etc.. Prin modificările legislative în domeniul achizițiilor publice și prin acest proiect, Guvernul dorește să dea un semnal clar – achizițiile durabile au un rol primordial pentru Guvern, pentru că aceasta înseamnă și dezvoltarea economică, în mod special a întreprinderilor mici și mijlocii. Vă îndemn să ne schimbăm viziunea în ceea ce privește durabilitatea achizițiilor și să utilizăm în continuare acest instrument avanatjos, a menționat vice-ministrul. La rândul său, directorul Agenției Achiziții Publice, Ruslan Malai, a reiterat angajamentul țării noastre privind implementarea achizițiilor publice durabile. Achizițiile publice se înscriu în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Reducerea impactului pe care achiziționarea de produse, servicii și lucrări îl are asupra mediului nu se poate realiza decât dacă autoritățile contractante, atât la nivel central, cât și local, nu vor depune efort în acest sens. Necesitatea adoptării conceptului de achiziții publice durabile în țara noastră este dictată și de respectarea angajamentelor din cadrul Acordului de Asociere RM-UE și al Acordului achizițiilor publice din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, a afirmat Ruslan Malai. Directorul agenției s-a referit și la un indicator spre care autoritățile tind în domeniul achizițiilor publice durabile. Proiectul EaP Green are ca scop extinderea și promovarea pieței produselor durabile în Republica Moldova prin determinarea instituțiilor și autorităților publice să adopte standardele achizițiilor publice durabile, astfel încât, în anul 2020, cel puțin 15% din totalul achizițiilor publice să revină achizițiilor publice durabile. Sectorul public din țara noastră are puțină experiență la capitolul achiziții durabile, a mai specificat directorul Agenției Achiziții Publice. În cadrul conferinței, autoritățile contractante au fost îndemnate să țină cont, pentru implementarea achizițiilor publice durabile, de un set de instrumente, cu ajutorul cărora pot obţine performanțe în ceea ce privește durabilitatea achizițiilor - costul ciclului de viață, achizițiile centralizate, contractele de performanță energetică, acorduri-cadru, oferte alternative etc. Următoarele etape ale programului EaP Green în țara noastră sunt: 1. Implementarea strategiei de dezvoltare a achizițiilor publice, inclusiv în ceea ce ține de achizițiile publice durabile și inovaționale 2. Promovarea conceptului de achiziție publică durabilă în rândul autorităților contractante prin desfășurarea instruirilor 3. Supervizarea procedurilor-pilot de achiziții publice durabile 4. Implementarea conceptului achizițiilor publice în strategiile de dezvoltare instituțională ale autorităților publice 5. Elaborarea mecanismului de monitorizare, bazat pe indicatori calitativi și cantitativi. Reamintim că autoritățile propun un șir de măsuri ce se referă la implementarea principiilor economiei verzi în sectoare ca energetica, agricultura ecologică, transportul durabil, ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii, achiziții publice, construcții, educație pentru dezvoltarea durabilă și industrie verde.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.