17
12 2018
607

Guvernul va aproba condițiile parteneriatului public-privat

Consiliile locale și raionale vor prezenta semestrial Agenției Proprietăți Publice informația privind implementarea parteneriatelor publice-private și realizarea prevederilor contractuale. În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată legea ce conține modificări la o serie de acte legislative, printre care și Legea cu privire la parteneriatul public-privat. Astfel, se completează lista activităților ce intră în categoria parteneriatului public-privat realizat prin intermediul contractului de antrepriză care are ca obiect: executarea de lucrări sau prestarea de servicii publice • transmiterea în posesiune și folosință temporară a bunurilor proprietate publică necesare executării lucrărilor/ prestării serviciilor • prestarea de servicii publice contra plată de către partenerul privat • executarea lucrărilor de proiectare, construcție, reconstrucție și/sau reparație capitală • gestionarea și deservirea atât a elementelor infrastructurii, cât și a altor bunuri proprietate publică. Documentul mai prevede că, în cadrul realizării parteneriatelor public-private de interes național, concursul de selectare a partenerului privat este organizat de autoritatea administrativă centrală desemnată de către Guvern, iar APL pot semna contracte de parteneriat cu partenerul privat selectat în modul stabilit fără organizarea unui concurs. Totodată, pentru inițierea colaborării va fi necesară aprobarea de către Guvern a obiectivelor parteneriatului public-privat, a bunurilor aferente lucrărilor şi serviciilor ce fac obiectul acestuia, a cerințelor generale de selectare a partenerului privat şi a condițiilor contractului. Legea publicată mai conține modificări la Codul fiscal, Codul Vamal, Legea privind piața produselor petroliere etc. Notă: A fost publicat Ordinul cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.