10
08 2021
999

IALS21: proiectul modificărilor, înaintat pentru consultări publice

Proiectul modificărilor la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 95/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitului pe venit reținut din aceste plăți” și Modul de completare a acesteia (OMF nr. 95/2020), a fost înaintat pentru consultări publice.
 
Astfel, inițiativa lansată propune ca în Anexa nr.1 la OMF nr. 95/2020 (Forma IALS21), textul din col. 7 „Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare” să fie substituit cu textul „Codul țării al cărei cetățean este beneficiarul plății”.

 
În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, în Anexa nr. 2 la OMF nr. 95/2020, care stabilește modul de completare a Formei IALS21, indicatorul „în coloana 7” va avea un cuprins nou și anume: „codul țării al cărei cetățean este beneficiarul plății conform Clasificatorului codurilor țărilor lumii (Anexa nr.3). Coloana 7 nu se va completa în cazul în care beneficiarul plății este cetățean al Republicii Moldova. Dacă beneficiarul plății deține două sau mai multe cetățenii, se va indica cetățenia cu care acesta s-a manifestat în cadrul raportului de muncă sau civil”.  
 
În nota de întemeiere la proiect se subliniază că acesta a fost elaborat în vederea eficientizării schimbului de informații cu țările respondente cu privire la veniturile cetățenilor ale acestor state obținute pe teritoriul Republicii Moldova. Autorii atrag atenția că RM de asemenea va recepționa informația aferentă veniturilor cetățenilor RM obținute pe teritoriul altor state.
 
Prin urmare, aprobarea proiectului menționat va condiționa atât o eficientizare în administrarea veniturilor cetățenilor altor state, cât și a cetățenilor Moldovei obținute peste hotarele țării prin contrapunerea informației deținute de către Serviciul Fiscal de Stat și a celei recepționate de la țările respondente, fapt ce ar putea favoriza pe viitor majorarea încasărilor BPN, susțin autorii modificărilor.
 
Proiectul prevede că ordinul va intra în vigoare „la data publicării în „Monitorul oficial”, fiind pus în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare a anului 2021 pentru rapoartele prezentate după intrarea în vigoare a acestuia”.
 
Propunerile la proiectul înaintat pentru consultări publice sunt așteptate până la 23 august curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.