13
04 2021
757

IALS21 și CET18 vor fi ajustate

Astăzi, 13 aprilie, Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea unor ordine. Documentul vizează ajustarea prevederilor ordinelor aprobate anterior la modificările legislației puse în aplicare din 1 ianuarie 2021.
 
Astfel, vor interveni modificări în Ordinul nr.95/2020, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți” și modul de completare a acesteia.
 

Intervențiile sunt necesare ținând cont de excluderea, începând ci anul curent, a dreptului de utilizare a scutirii personale de către soț/soție (modificări la art.34 alin.(1) din Codul fiscal). Respectiv, din formular va fi exclusă col.10, fiind posibilă indicarea, în col.14, a codul fiscal al soţului (soţiei) doar în cazul în care angajatul va beneficia de scutirea majoră pentru soţ (soţie).

 

Totodată, în Modul de completare a formularului IALS21 se propune includerea unui nou indicator, care va prevedea că „ în coloana 16 se reflectă suma contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii reținute în perioada fiscală de gestiune, permise spre deducere conform art.36 alin.(7) din Codul fiscal; în propoziția după indicatorul „în coloana 16” textul „Coloanele 8-13” se substituie cu textul „Coloanele 8-12” .

 

Ținând cont de noile prevederi ale art.34 alin.1 din CF, sunt necesare modificări și în Declarația CET18. Respectiv, la poziția D7, începând cu perioada fiscală 2021, contribuabilii vor indica „Total scutiri ((D1 sau D2) +D4 + (D5+D6)”, iar poziția D3 (suma scutirii utilizate pentru soţ/soţie, cu condiţia că soţul/soţia nu beneficiază de scutire personală) nu se va mai completa.

 

Publicația noastră va informa contribuabilii despre punerea în aplicare a prevederilor proiectului descris.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.