01
04 2022
208

Identificarea electronică și serviciile de încredere

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 aprilie curent a fost publicată Hotărârea de Guvern  nr. 203 din 30 martie 2022 pentru aprobarea proiectului de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere.  Documentul are ca scop asigurarea funcţionării pieţei naţionale în domeniul de securitate, stabilind cadrul juridic pentru semnăturile electronice, precum și pentru noi servicii aferente, precum sigiliile electronice, mărcile temporale electronice, documentele electronice, serviciile de distribuție electronică înregistrate și serviciile de certificare pentru autentificarea unei pagini web.
 

În sensul proiectului, serviciul de încredere reprezintă un serviciu electronic, prestat, de obicei, în schimbul unei remunerații, care constă în una sau mai multe din următoarele activități:

  • crearea, verificarea și validarea semnăturilor electronice, a sigiliilor electronice sau a mărcilor temporale electronice, a serviciilor de distribuție electronică înregistrată și a certificatelor aferente serviciilor respective;
  • crearea, verificarea și validarea certificatelor pentru autentificarea unei pagini web;
  • păstrarea semnăturilor electronice, a sigiliilor sau a certificatelor aferente serviciilor respective.

 

Prestatorii de servicii de încredere pot fi calificați sau necalificați. Evidenţa celor calificați se ţine de în Registrul de evidenţă a respectivilor prestatorilor, care se actualizează permanent şi la care accesul este public. Acreditarea prestatorului este gratuită şi se acordă pentru un termen de 5 ani, dacă în cererea de acreditare nu este indicat alt termen.

 

Potrivit proiectului, prestatorul de servicii de încredere creează şi eliberează certificatele cheilor publice, suspendă şi revocă aceste certificate, restabileşte valabilitatea certificatelor suspendate, ţine registrul certificatelor cheilor publice, asigură actualizarea acestuia şi accesul public la registru, precum și prestează, în bază de contract, servicii de încredere.

 

Proiectul urmărește alinierea legislației naționale în domeniul semnăturii electronice la normele europene. Totodată, acesta va impulsiona dezvoltarea serviciilor electronice, precum și va reglementa noi servicii aferente, care la moment nu se regăsesc în legislația națională.

 

Stabilirea între RM și UE a unui mecanism unic de funcționare a serviciilor de certificare a cheilor publice va facilita dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul comerțului electronic. Nu în ultimul rând, obiectivul reglementărilor propuse este de a spori încrederea în tranzacțiile electronice prin furnizarea unei baze comune pentru realizarea de interacțiuni electronice sigure între cetățeni, întreprinderi și autorități publice, contribuind astfel la creșterea eficienței serviciilor online în sectorul public și privat, a activității economice și a comerțului electronic, se menționează în nota proiectului.

 

Punerea în aplicare a legii nu va genera cheltuieli bugetare suplimentare, iar implementarea tehnică a noilor servicii de încredere va fi posibilă în cadrul infrastructurii cheilor publice deja existente.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.