01
09 2014
1365

IFPS propune un formular unic pentru declararea tuturor veniturilor persoanelor fizice indiferent de sursele din care sunt obținute (Forma CET14)

În scopul optimizării proceselor de administrare fiscală, dar și ca răspuns la practicile de parteneriat cu organismele internaţionale și în speranța unei conformări fiscale benevole a persoanelor fizice, a fost elaborat Proiectul Declarației cu privire la venitul persoanei fizice (Forma CET14)

Dacă prezentul proiect va fi adoptat, declaraţia urmează a fi prezentată, pe lîngă persoanele fizice rezidente – cetăţeni şi de alte categorii de persoane fizice şi anume: persoane fizice străine cu statut de rezident, persoane fizice străine (nerezidente) și persoane fizice ce practică activitate profesională.

Ideea de modificare a declaratiei existente se bazează pe practica internatională de succes a declarării veniturilor de către persoanele fizice în alte țări, cu care Republica Moldova colaborează de mai mulți ani. Noi am observat, că multe țări care dau dovadă de o administrare fiscală eficientă au adoptat un mod de raportare, ce presupune unificarea tuturor veniturilor persoanelor fizice indiferent de sursele din care sunt obținute, spune șeful Direcției metodologia impozitelor directe și impozitare internațională, IFPS, Veronica Vragaleva.

Menționăm, că proiectul Declaraţiei cu privire la impozitul pe venitul persoanei fizice prevede comasarea mai multor aspecte din declarația precedentă cît și unificarea într-o declarație a datelor fiscale prezentate anterior în mod aparte, astfel asigurîndu-se unul din principiile fundamentale ale administrării fiscale – simplitatea în administrare.

Așadar, Declaraţia va comasa dările de seamă ce urmau a fi prezentate de notarii publici şi executorii judecătoreşti (Forma CNOTAR), declaraţia pe venit a nerezidenţilor (Forma NER08 – în partea ce ţine de persoanele fizice), cabinetele mediatorilor şi ale avocaţilor (care prezintă, la moment, Forma VEN12), totodată creînd posibilitatea de declarare a veniturilor şi, în special, deducerea cheltuielilor şi altor categorii de activităţi profesionale, care, la moment, sunt mai puţin acoperite de o bază normativă bine definită. Acum în schimbul acestor declarații, persoanele ce practică activitatea profesională vor completa doar un singur tabel în Declarația CET14 o dată pe an.

Prin urmare, posibilitatea consolidării tuturor veniturilor obţinute de către o persoană fizică într-un document fiscal este un pas important pe calea optimizării proceselor fiscale și în crearea unui tablou general complex vizavi de obligaţiile fiscale ale contribuabilului.

Încă un aspect de notat este facilitarea comunicării dintre contribuabili și organul fiscal. Cu acest scop în Declarație au fost introduse rubrici noi, destinate informației personale, ce ține de identificarea contribuabililor prin intermediul datelor suplimentare (e-mail, telefon).

Această informație este necesară pentru crearea unei baze de date a contribuabililor, care datorită schimbării introduse vor beneficia de comunicarea în direct cu funcționarii fiscali. Astfel, dacă contribuabilul a depus, de exemplu, cererea de restituire a supraplății la buget, însă pachetul de documente nu a fost completat corect, atunci funcționarul fiscal are posibilitatea să se adreseze direct la contribuabil printr-un sunet la telefon sau cu un mesaj prin e-mail. Astfel diseminarea informației de interes fiscal devine mult mai simplă și mai eficientă, explică Veronica Vragaleva.


În acelaşi timp, lista veniturilor obţinute de persoana fizică a fost concretizată în partea ce ţine de veniturile provenite de peste hotarele ţării, fiind introdusă delimitarea în venituri din investiţii financiare – în calitatea sa de unicele tipuri de venituri care sunt impozabile pentru persoanele fizice rezidente – cetăţeni, fiind primite din surse din afara Republicii Moldova. O categorie importantă de venituri o reprezintă veniturile nerezidenților Republicii Moldova. Astfel a fost efectuată o analiză a veniturilor nerezidenților, iar cele mai frecvente tipuri de venituri obținute de către aceștia au fost reflectate separat în Declarație.

O plus valoare deosebită Declaraţiei o conferă introducerea în componenţa acesteia a veniturilor din care s-a efectuat reținerea finală a impozitului pe venit, astfel evitîndu-se cazurile de incomodare a contribuabililor prin solicitarea unei informații suplimentare privind sursele de venit impozabile din care a fost efectuată reținerea finală a impozitului pe venit.

La moment există o procedură de estimare indirectă a veniturilor persoanelor fizice. Conform principiului de bază al acesteia, se compară suma declarată cu suma pe care noi o primim din diferite surse: de la banca, de la angajatori, de la notar. Dacă între aceste două sume există o discrepanță semnificativă, atunci contribuabilul nimerește în vizorul Inspectoratului Fiscal.

Însă conform art. 901 din CF anumite tipuri de venit au fost deja impozitate, prin urmare această diferență sumară ar putea să apară, din motiv că persoana a primit venituri sub formă de dividende, royalty ori alte venituri ce nu sunt pasibile declarării. Dar, avînd aceste date adiționale, funcționarul fiscal este din start informat de proveniența tuturor veniturilor și nu mai are necesitatea să deranjeze contribuabilul, menționează Veronica Vragaleva.


Completarea acestor date cu un caracter informativ este benevolă, astfel necompletarea acestora nu duce la nici o penalitate ori sancțiuni.

Inspectoratul fiscal așteaptă Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea formularului declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și modul de completare a acesteia, nr.1398 din 08.12.2008, să intre în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Mai multe detalii găsiți aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.