04
07 2019
928

IFRIC 23: incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit

Atunci când există o incertitudine în privința tratamentelor impozitului pe profit, o entitate trebuie să stabilească dacă să prezinte raționamentele analizate în determinarea profitului impozabil, bazelor fiscale, pierderilor fiscale neutilizate, creditelor fiscale neutilizate și cotelor de impozitare, aplicând pct. 122 din IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și informații despre ipotezele și estimările făcute în determinarea acestora, aplicând pct. 125-129 din IAS1. În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 87 din 4 iunie 2019 privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Astfel, Ordinul conține interpretările Standardelor Internaționale de Raportare Financiară - IFRIC 23 Incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit. Acesta oferă o interpretare pentru: - termenul „tratamente fiscale” se referă la tratamentele pe care le aplică sau pe care intenționează să le aplice o entitate în declarațiile sale fiscale; - termenul „autoritate fiscală” se referă la organismul sau la organismele care decid dacă un tratament fiscal este acceptabil în temeiul legislației fiscale. Aceasta ar putea fi și o instanță; - termenul „regim fiscal incert” desemnează un tratament fiscal în legătură cu care există o incertitudine referitoare la faptul că autoritatea fiscală competentă îl va accepta în temeiul legislației fiscale. De exemplu, decizia unei entități de a nu prezenta nicio declarație fiscală într-o jurisdicție fiscală sau de a nu include anumite venituri specifice în profitul impozabil constituie un tratament fiscal incert dacă acceptabilitatea sa în temeiul legislației fiscale este incertă. Potrivit documentului, o entitate trebuie să stabilească dacă să analizeze fiecare tratament incert separat sau împreună cu unul sau mai multe alte tratamente fiscale incerte, în funcție de ce abordare estimează cel mai corect rezoluția incertitudinii. Pentru aceasta, entitatea poate lua în considerare modul în care își întocmește declarațiile de venit și susține tratamentele fiscale sau modul în care preconizează că autoritatea fiscală își va realiza, analiza și rezolva problemele care ar putea apărea ca rezultat al acelei analize. Ordinul mai prevede că o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile, data de trecere la care este 1 iulie 2017, poate alege să nu reflecte IFRIC 23 în informațiile comparative din primele sale situații financiare întocmite în conformitate cu IFRS. O entitate care face această alegere trebuie, însă, să recunoască efectul cumulat al aplicării IFRIC 23 ca pe o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului raportat la începutul primei sale perioade de raportare în conformitate cu IFRS. Referitor la data intrării în vigoare și tranziția la IFRIC 23, în document se menționează că acestea sunt valabile pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Ordinul este elaborat pentru executarea prevederii Legii contabilității și raportării financiare și Hotărârii Guvernului nr. 238 din 29.02.2008 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.